*Nettavisen* Økonomi.

Snart kan ekskona stikke av med arven

Foto: (Shutterstock)

Regjeringen vil endre arveloven. Tidligere ektefelle kan få arverett.

20.04.11 15:32

Regjeringen har nylig oppnevnt et lovutvalg som skal foreslå endringer i arveloven. Hensikten er å lage en ny arvelov tilpasset utfordringene i dagens samfunn.

Samfunnet er betydelig endret siden gjeldende arvelov ble laget på 1960-tallet. Ekteskapet er ikke lenger den enerådende samlivsformen, levealderen har økt, stadig flere har mer enn ett kull barn og formuen som fordeles ved arv har i gjennomsnitt blitt større.

- For de fleste arvinger fremstår det som viktig at fordelingen av arven oppfattes som rettferdig. Om den ikke gjør det, er arveretten egnet til å skape konflikt. Derfor er det behov for å foreta gjennomgang av arveloven for å sikre en tidsmessig og balansert lovgivning, sier justisminister Knut Storberget.

Han mener den nye loven også bør gi klare og enkle regler som gir forutsigbarhet og som virker konfliktdempende.

I mandatet ber regjeringen utvalget om å særlig vurdere følgende problemstillinger:

Gjenlevende ektefelle og øvrige arvinger
"...I lys av samfunnsutviklingen bør utvalget vurdere om forholdet mellom den gjenlevende ektefellen og øvrige arvinger bør justeres. Det bør vurderes om slektsarveretten bør begrenses noe i favør av den lengstlevende. Utvalget bør også vurdere om en gjenlevende ektefelle bør være enearving der arvelateren ikke etterlater seg livsarvinger, mens slektsarvingene beholder en sekundær arverett. Det er også grunn til å se nærmere på ektefellens arverett der arvelateren har livsarvinger..."

Tidligere ektefelle bør har rettigheter
I Norge har ektefellens arverett vært uendret i om lag 70 år. Dersom man kommer til at ektefellens rett til arv bør utvides, bør utvalget vurdere om ekteskapets lengde skal påvirke omfanget av arveretten. Det skal også vurderes om en tidligere ektefelle i enkelte tilfeller bør ha rettigheter.

Utvalget skal også se nærmere på uformingen av reglene om minstearv - blant annet for å sikre at den avdødes livsarvinger ikke blir stående helt uten arv.

Ved beregningen av minstearv skal utvalget vurdere om det er tilstrekkelig å bare legge størrelsen av dødsboet til grunn, eller om størrelsen av den gjenlevendes egen formue også bør med i vurderingen.

Pliktdelsreglene og uskiftereglene kan også få vesentlige endringer. Les mer om lovutvalgets mandat her.

Professor Torstein Frantzen ved Universitetet i Bergen leder utvalget som har frist til 1. juni 2013 med å avgi sin innstilling.

Hva mener du – bør tidligere ektefelle har krav på arv? Si din mening i kommentarfeltet under.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.