*Nettavisen* Økonomi.

Snart sprengt

Det kan bli kamp om ressursene i industrien. Les hvilke her.

27.04.07 10:49

Kapasiteten i industrien begynner å nærme seg det maksimale og det kan bli kamp om ressursene i enkelte bransjer.

NA24 - din næringslivsavis

I dag kom konjunkturbarometeret fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for første kvartal. Ikke overraskende tegner de et meget sterkt bilde av industrien.

- Konjunkturbarometeret for industrien viser at produksjonsvolumet og kapasitetsutnyttingsgraden fortsatte å øke i 1. kvartal 2007. Det samme var tilfelle for sysselsettingen, skriver SSB i rapporten.

Industribedriftene produserer som aldri før, og høy innenlandsk ordeinngang kompenserer for en noe svakere vekst i eksportmarkedet. Med andre ord: Det er full fart i norsk produksjon og industri.

Kapasitetsproblemer
Men medaljen har en bakside, nemlig at kapasiteten begynner å bli sprengt.

- Full kapasitetsutnyttelse synes å utgjøre en stadig større begrensning for industrien, melder SSB.

Dette kan føre til at veksten kan stoppe opp og resultere i høyere priser på det som produseres.

- Tallet på arbeidsmåneder som dekkes av ordrebeholdningen er merkbart høyere enn på samme tid i fjor, og ligger nå på et svært høyt nivå historisk sett. Det faktum at indikatoren gjør et solid byks oppover fra foregående undersøkelse kan tyde på at bedriftene mottar nye ordre raskere enn de klarer å effektuere dem, og er i så måte enda et signal om mangel på ledig kapasitet innenfor industrien, melder SSB.

SSB melder også om at flere respondenter innenfor industrien oppgir at de vurderer å justere opp gjeldene planer for investeringer. Dette tyder på at det er et behov for å øke produksjonskapasiteten.

Innsatsvarer blir dyrere
De som produserer innsatsvarer, for eksempel innenfor treforedling, kjemisk industri, metallindustri og så videre, oppgir at produksjonsvolum og kapasitetsutnyttingen økte i første kvartal. Samtidig øker sysselsettingen.

Og dette fører til at prisene utvikler seg hyggelig men flere melder om kapasitetsvansker.

- Tallet på industriledere som oppgir at kapasitetsvansker og/eller mangel på kvalifisert arbeidskraft virker begrensende på produksjonen, er betydelig høyere enn på samme tid i fjor. Det samme gjelder for gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som dekkes av ordrebeholdningen.

Men innenfor verkstedsindustrien er det også meget høy temperatur, og SSB konkluderer at man innen denne sektoren er på full fart vei til å nå kapasitetstaket.

- Tallet på industriledere som oppgir at kapasitetsvansker, mangel på kvalifisert arbeidskraft samt mangel på råstoff eller kraft virker begrensende på produksjonen, er betydelig høyere enn på samme tid i fjor. Det samme gjelder for tallet på arbeidsmåneder som dekkes av ordrebeholdningen. Hele 54 prosent av foretakene oppgir at de har full kapasitetsutnytting, mens gjennomsnittlig kapasitetsutnytting for de aktuelle bransjene beregnes til 90 prosent i 1. kvartal. Dermed virker det rimelig å anta at disse bransjene stanger mot kapasitetstaket, melder SSB.

Stor etterspørselvekst etter konsumvarer
Produsenter av konsumvarer (næringsmiddelindustri) melder om kraftig vekst i samlet produksjonsvolum. Sysselsettingen viser også tegn til å stige, melder SSB som melder at også her kommer etterspørselen fra Norge heller enn eksport.

- Det faktum at få industriledere oppgir innenlandsk konkurranse som begrensende for produksjonen støtter dette synet. Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting for de aktuelle bransjene beregnes til 80 prosent i 1. kvartal. For konsumvarer er dette et historisk høyt nivå, melder SSB.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.