*Nettavisen* Økonomi.

Snedig triks kan hindre boligboble

Foto: (Huseiernes Landsforbund)

«Tilbudssjokk» kan løse boligmangelen i Norge på kort tid.

24.03.13 21:32

Huseiernes Landsforbund er bekymret for boligmangelen i Norge, men har samtidig en løsning få har dratt frem i boligdebatten.

- Boligmangelen i sentrale strøk i Norge er hovedsakelig et resultat av høy befolkningsvekst. Veksten har drevet etterspørselen etter boliger langt forbi hva utbyggere og kommunale reguleringsvesen har hatt kapasitet til å imøtekomme. Men det ligger også et ubenyttet potensiale i eksisterende boliger, og da spesielt i større eneboliger, sier administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund til Nettavisen NA24.

Les også: Må ha to millioner i lønn og to millioner i egenkapital for å kunne bo i gjennomsnittlig bolig

Lite samsvar mellom behov og tilgang
Han peker på at i segmentet større eneboliger er det for mange eldre lite samsvar mellom behov og tilgang på boareal.

Nordmenn flest flytter seg sakte men sikkert oppover på boligstigen gjennom livet. Kultur for å stige ned igjen etter at barn flytter hjemmefra er imidlertid begrenset.

- Eldre personer flytter mindre enn yngre og bor gjerne i større familieboliger etter at barn har flyttet ut. Dette gir et overkonsum av knappe boligkvadratmetere i storbyene. Hvis flere eldre flyttet fra enebolig til leiligheter, samtidig som en bygget flere leiligheter tilpasset de unge og aktive eldre, ville en kunne fått bedre effekter på tilbudssiden fra nybygg og en bedre utnyttelse av dagens boligmasse.

30.000 boenheter for lite per år
I Norge bygges det årlig omlag 10.000 færre boliger enn det som trengs. Det betyr rundt 30.000 boenheter årlig. En vekst i byggeaktivitet på en tredjedel er mye, men selv ved en lav andel rettet mot eldre kan en få store positive effekter på boliggapet.

- Ifølge SSB er det over 2,3 millioner boliger i Norge. Av disse utgjør halvparten eneboliger. I dag blir mange boliger som egner seg for en familie på fire eller flere, bebodd av en eller to personer. En normal enebolig har et areal på minst 150 kvadratmeter. Det vil si at gjennomsnittlig boareal for voksene par eller eldre enslige kan bli svært høyt, sier Batta.

Leilighet på 75 kvadratmeter kan frigjøre 150 kvadratmeter
Han illustrerer saken slik:

Eksempel:

1. Det bygges en leilighet på 60 m2 + fellesareal på 15 m2 = 75 m2.

2. I denne leiligheten flytter det inn et par fra en enebolig. Ved at markedet tilføres 75 m2 boligareal, frigjøres det dobbelte arealet.

3. Bygging av leiligheter tilpasset aktive eldre gir en tilleggseffekt som kan doble tilbudet fremfor å bygge konvensjonelle leiligheter.

Kaller det «tilbudssjokk»
- Ergo vil færre nybyggskvadratmetere frigjøre flere bruktkvadratmetere. Denne effekten kan vi kalle et positivt «tilbudssjokk». Spørsmålet er hva kan gjøres for å få flere til å flytte som unge eldre og frigjøre eneboliger og bedre dynamikken i boligmarkedet?, sier Batta.

Han mener eldrekollektiv er det som skal til for å få frigjort arealene.

Eldrekollektiv gir bare fordeler
- Eldrekollektiv er en trippel-vinnsituasjon: Eldre har det bedre, noen av flokene i boligmarkedet løses og samfunnet avlastes både med leveranse av hjemmetjenester og med behovet for plass på aldershjem, mener Batta.

Han viser til to undersøkelser som understreker poenget.

- I en uformell undersøkelse utført av Aftenposten i november 2012, sa 60 prosent av de 14.000 spurte at de kunne tenke seg å bo i kollektiv med andre eldre. Med ”kollektiv” menes private leiligheter med kjøkken og bad som gir boligeierne det privatlivet man ønsker, kombinert med fellesarealer av ulik art som sørger for sosialt samvær og aktivt liv. Kollektiv gunstig og positivt for eldre, sier Batta.

En undersøkelse gjennomført for Helsedirektoratet (2012) viser at 80 prosent ønsker å leve et selvstendig liv i egen bolig eller i en tilrettelagt bolig med felles tjenester i alderdommen.

- Med andre ord ønsker det store flertallet verken institusjonsliv eller omsorgsbolig. Samtidig er det allment kjent at mange eldre er ensomme, og med alderen blir mer isolerte når de blir mindre aktive. Det er ikke bare nedsatt bevegelighet og fysisk sykdom som kan senke livskvaliteten når man blir eldre. Eldre mennesker er også spesielt sårbare for psykiske lidelser. Eldrekollektiv kan dekke det sosiale behovet gjennom fellesskap på et annet grunnlag enn det man har på institusjon eller i foreninger og lag, avslutter Batta.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag