*Nettavisen* Økonomi.

Snyt skatteetaten for restskattrenter

Foto: Kallestad, Gorm (SCANPIX)

Vil du unngå å betale renter på restskatt må du raske på.

30.05.11 21:32

Dersom du ligger an til restskatt kan du betale beløpet innen midnatt i kveld (innen 31. mai) og slippe renter på beløpet.

I skatteetatens terminologi heter det å betale tilleggsforskudd. Når du betaler tilleggsforskudd unngår du rentetillegg på restskatt.

Betaler du ikke tilleggsforskudd innnen midnatt beregnes det renter på restskatt fra 1. juli i inntektsåret 2010 og frem til forfall første termin restskatt (kontonummer og KID-nummer som skal brukes ved innbetaling av tilleggsforskudd finner du i selvangivelsen).

Fire tidspunkt for skatteopgjør
Det spesielle med årets skatteoppgjør er at det kommer flere ganger enn tidligere. De fleste vil fremdeles få skatteoppgjøret sitt i juni, men mange som tidligere måtte vente til oktober får skatteoppgjøret tilsendt allerede i august eller september.

Rente på 1,44 prosent
En annen nyhet i år er at det er slutt med fastrente på restskatt og tilgodebeløp. Myndighetene har gått over til løpende renter.

Satsen, som i år er 1,44 prosent, gjelder både for rentegodtgjørelse og for rentetillegg.

Rentene beregnes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente per 1. januar i ligningsåret, med en reduksjon på 28 prosent. Reduksjonen er begrunnet i at avregningsrenter ikke skal tas som skattepliktig inntekt slik tilfellet er for andre typer renter. Rentetillegg kan følgelig ikke føres som en fradragspost.

Frister for restskatt og tilgodebeløp
På samme måte som klagefristen for skatteoppgjøret beregnes fristen for innbetaling av restskatt ut fra datoen du ble tilsendt skatteoppgjøret.

De fire skatteoppgjørene for lønnstakere og pensjonister følger de vanlige forfallsreglene. Fristene settes til henholdsvis tre og åtte uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut. Tidligste forfallstermin er fremdeles 20. august i ligningsåret. Også fristen for utsending av tilgodebeløp tar utgangspunkt i når skatteoppgjøret ble sendt ut.

Mer om renteberegning finner du her .

Mer om tidspunktene for skatteoppgjør finner du her

Utvidet klagefrist
Fra 2011 er klagefristen utvidet fra tre til seks uker.

Beregninger av frister for klage og søksmål tar i år utgangspunkt i datoen skatteoppgjøret sendes ut.

Tidligere ble fristene satt med utgangspunkt i datoen for offentlig kunngjøring av skattelistene. Fra og med 2011 er kravet om kunngjøring fjernet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.