– De må klargjøre hvordan de skal finansiere det kommunene har ansvar for. Det er ikke nok inntekter fra bompenger og statlige ordninger til å finansiere dette. De må tenke gjennom hvordan de skal bidra totalt for å få dette til, sier Solberg til NTB.

– Når du skal gjøre mye på kort sikt, vil man trenge mer penger for å få det til, sier hun.

Solberg opplyser at hun har vært holdt orientert om forhandlingsprosessen, ettersom staten er part i forhandlingene. Hun påpeker at reglene for statens bidrag er klare: 50 prosent av kostnadene for store prosjekter. I Oslopakke 3 dreier det seg om Fornebubanen og den nye sentrumstunnelen for T-banen.

Hun legger til at det er bra for miljøet at det blir et kollektivløft i Oslo.

Les også: Solvik-Olsen: Bompengesatsene kan oppfattes usosialt

Veidirektøren: – Viktig og bra

Veidirektør Terje Moe Gustavsen var forhandlingsleder for Oslopakke 3, og mandag la han fram avtalen sammen med flere av forhandlingspartnerne.

– Det er åpenbart at arbeidet har vært krevende, og det er en særdeles viktig avtale for hele regionen, sa Gustavsen mandag formiddag.

På Majorstua T-banestasjon introduserte han den utgaven av Oslopakke 3 som partene ble enige om søndag.

Og denne: – Mange vil reagere negativt på Oslopakke 3

– Denne avtalen vil fremme kollektivtransport og andre løsninger som vil være sterkt tjenlig for befolkningen og næringslivet i området, fortsatte Gustavsen.

Han oppsummerte avtalen med to stikkord før han ga ordet videre:

– Viktig og bra.

(Artikkelen fortsetter under)

Fylkesordfører Solli (H): – Stort løft for kollektivtrafikken

Finansieringen av ny baneløsning har økt med over 9 milliarder kroner i avtalen om Oslopakke 3, og det er et stort løft for kollektivtrafikken, mener fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus.

Baneløsning på Nedre Romerike med tverrforbindelse i Groruddalen er nå sikret finansiering med 12 milliarder kroner. I forrige avtale lå det inne 2,5 milliarder.

– Vi har tatt et kraftig løft for Romerikes del. Vi sørger for at det blir muligheter for baneløsning for Nedre Romerike, sier Solli.

Avtalen innebærer også prosjekt i Nittedal.

– Det er lite areal igjen, og de trenger å få lagt om riksveien, og det har vi også fått midler til, sier Solli.

Hun understreker at det ikke bare har vært enkelt å få på plass en avtale.

– Vi har vært langt fra hverandre, men jeg synes vi har gjort en skikkelig jobb, sier Solli.

(©NTB)