– Oppgangen i ledigheten ser ut til å ha bremset opp. Og vi ligger godt under nivåene fra 1990-tallet. Så når Arbeiderpartiet påstår at ledigheten er på sitt høyeste på et kvart århundre, så er det altså feil, sier Solberg.

Høyre-lederen hadde utstyrt seg med grafer og statistikk da hun møtte journalister til et seminar om «økonomisk politikk i urolige tider» i Arendal torsdag morgen. Og tallene viser at Ap bommer når de snakker om ledighetstallene, mener hun.

Feil sammenligning

– Fra 1990 til 1994 var ledigheten over 5 prosent, og på sitt høyeste var AKU-ledigheten 6,6 prosent i tredje kvartal i 1993. Det er 2 prosentpoeng høyere enn dagens tall. Og sammenlignet med den registrerte ledigheten er det enda større forskjell, sa Solberg.

Statsministeren mener dessuten at det er feil å sammenligne absolutte ledighetstall på 1990-tallet med dagens virkelighet:

– Vi er blitt 1 million flere nordmenn, og 650.000 flere sysselsatte i Norge i dag. Den ledighetskrisen vi hadde på 1990-tallet, og som varte lenge, var en mye større utfordring i norsk økonomi totalt sett enn hva vi opplever nå.

Les også: DNB: Fall i reallønnsveksten og rente i ro

Omskriver historien

Hun mener dessuten at Ap omskriver historien når det kommer til hvem som gjør mest for å bekjempe arbeidsledighet:

– Det er grunn til å minne om at Ap den gang, på 1990-tallet, brukte fire år på å få ledigheten nedover, noe de i ettertid har kalt en suksess. Jeg mener dette er en interessant betraktning om retorikk, sett i lys av at Ap nå sier at vi bruker altfor lang tid på å få gjort noe med ledigheten, sier statsministeren.

Målrettede tiltak

Solberg mener videre at det er enda flere forskjeller mellom tidligere ledighetskriser og utfordringene Norge nå opplever.

– Den virkelig store forskjellen mellom ledigheten nå og tidligere – både på 1990-tallet og under finanskrisen – er de geografiske forskjellene i Norge. Mens vi tidligere har hatt tilbakeslag i hele økonomien, er det nå en geografisk delt ledighet. Den er kjempestor i noen områder, og ikke-eksisterende i andre områder, sier Solberg.

Les også: Nedgang i arbeidsledigheten

I sju av landets fylker er ledigheten høyere enn for ett år siden, mens den er lavere i tolv fylker. Derfor er det store forskjeller mellom hvordan man løste dette før, og hvordan vi gjør det nå, mener statsministeren.

– Vi må inn med målrettede kortsiktige tiltak. Og fordi det er en regional krise, men ingen nasjonal ledighetskrise, har vi valgt tiltak mot sør- og vestlandet og inn mot de bransjene som rammes. Men en generell økning i kommuneøkonomien, som er Arbeiderpartiets svar, er ikke et målrettet tiltak mot ledighet, sier Solberg.

Les også: Nedgang i arbeidsledigheten

(©NTB)