Spania har blitt nedgradert

Foto: Ralph Orlowski (Getty Images)

Kan bli neste land som må reddes.

14.10.11 10:12

Ratingbyrået Standard & Poor's (S&P) har nå kuttet Spanias langisktige kredittvurdering fra AA til AA-. De beholder også et nagtivt syn på landet, noe som indikerer at flere kutt kan komme i tiden fremover.

I en uttalelse begrunner byrået kuttet med at den spanske økonomien tynges av stor arbeidsløshet, som er på over 20 prosent, stor gjeld i privat sektor og utsikter for at landets viktigste handelspartnere også vil komme i problemer.

S&P ser for seg at landet som er den fjerde største økonomien i eurosonen vil ha en vekst på 0,8 prosent i år og rundt 1 prosent neste år. Tidligere i år ble neste års vekstutsikter estimert til 1,5 prosent.

Landets kortsiktige kredittvurdering opprettholdes imidlertid på A-1+.

Som en følge av kuttet kommer sannsynligvis også en rekke av landets banker og finanssektor også til å oppleve kutt i sine ratinger. I tillegg ventes det at ratingbyrået Moody's snart kommer med en nedgradering av Spania.

Det nye kuttet øker frykten for at gjeldskrisen vil kunne spre seg til en full eurokrise.

Neste land ut
Spania sliter med å få fart på økonomien etter å ha vært i en vel to år lang resesjon, og investorene har svart med å øke renten landet må betale for å få låne penger i markedet. Det nye ratingkuttet øker sannsynligheten for at investorene nå vil kreve en enda høyere rente.

Dette har medvirket til at en del frykter at spanjolene vil bli de neste som må bli reddet av de andre eurosonelandene. Skulle rentenivået Spania må betale komme opp på nivåer som ikke er bærekraftige vil det kjapt medføre at landet må kaste inn håndkleet og be om krisehjelp.

NA24s blogger Trym Riksen tok for en liten stund for seg Spanias BNP mot den generelle økonomiske aktiviteten.

Her kommer det frem at BNP har gått litt oppover siden utgangen av 2009, mens den sammenfallende indeksen ikke har snudd.

- Når det gjelder formkurven til de store suverene statene i Europa, blir det spennende å se om Spanias offiselle BNP-tall er sterke eller om den sammenfallende indeksen har avdekket den svakeste mannen i feltet, skriver Riksen.

Les mer: En spansk en

Gratis kutt
Etter at gjeldsbergene i EU har kommet i verdens søkelys har de tre store ratigbyråene Standard & Poor's, Moodys og Fitch kuttet kraftig i vurderingen til de hardest rammede landene.

Så langt i år har eurosonemedlemmene Spania, Italia, Hellas, Irland, Portugal og Kypros blitt kuttet av et eller flere av byråene.

Dette har bidratt til at renten flere av landene må betale, for å låne enda mer penger, har kommet på nivåer som ikke er bærekraftige. Det har også kommet kutt etter at EU har hostet opp diverse krisepakker.

Kredittvurderingsbyråene får sine inntekter fra de selskapene og produktene som betaler for deres vurderinger. Vurderingene ratingselskapene foretar seg blir så tilbudt - i konkurranse med tilbudene fra de andre byråene.

Vurderingen de foretar av land er derimot ikke noe de tar betalt for.

Må låne mer penger
Problemet til eurosonen er at gjelden til Spania er mye større enn gjelden til land som Hellas, Portugal og Irland - som allerede har blitt reddet. Dette medfører at det per nå ikke finnes nok penger i krisefondet EFSF til å redde landet fra en konkurs.

Så skulle land som Spnaia eller Italia bli tvunget til å få krisehjelp må alle de andre landene gå med på å låne mer penger for å betale for deres gjeld. Men det kan ta tid.

I juli ble det vedtatt at det skal lånes 440 milliarder euro til EFSF, men først nå har alle landene vedtatt dette i sine parlamenter.

Det er anslått at dette fondet må bli så stort som 2.000 milliarder euro for å få bukt med problemene, noe som i så fall vil innbefatte nye runder i alle land. Alternativet kan være en skikkelig smell.

Statskonkurser har nemlig en tendens til å smitte kjapt fra land til land.

For eksempel spredte konkursen i Mexico på 80-tallet seg til statskonkurser i utrolige 70 land.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.