*Nettavisen* Økonomi.

Spår tung bakrus etter julebordene

Sjeføkonom varsler konkursbølge i hotell- og restaurantnæringen.

23.09.08 13:00

- Jeg regner med en konkursbølge i hotell- og restaurantnæringen over årsskiftet når julebordene er overstått, sier Jan Andreassen, sjeføkonom i Landsbanki til NA24.

NA24 – din næringslivsavis

I takt med fallende boligpriser, økt rente og global finansuro venter Andreassen at deler av privat sektor vil rammes. Dette gjelder for eksempel små entreprenører som har påtatt seg stor risiko knyttet til boligprosjekter, og hotell- og restaurantbransjen vil også lide når folk blir mer forsiktige og kutter inn på forbruket. Andreassen har lagt til grunn en nullvekst i innenlandsk forbruk fram til jul.

-Skummelt i shipping
Han mener også shippingbransjen er preget av stor usikkerhet. Her har det vært mange svært gode år, men i 2009 og 2010 er etterspørselsbildet ifølge Andreassen ganske skummelt, samtidig det kommer svært mange skip inn på markedet i mange segmenter.

Reddes av oljen
- Ellers er de fleste problemene vi har i innenlandsk økonomi midlertidige og forbigående. Utslagene av denne konjunkturnedgangen bør bli begrensede, mener Andreassen.

Dette forklarer sjeføkonomen med at Oslo Børs er veldig avhengig av oljeprisen.

- Alt kan skje der på kort sikt, men på litt lengre sikt tror jeg på relativt høye priser på rundt 120 dollar per fat. Grunnen til det er at jeg venter økt etterspørsel etter olje på sikt, samtidig som produksjonssiden vil ha problemer med å henge med, forklarer Andreassen.

Offentlig sektor
En annen lynavleder er offentlig sektor som ventelig vil ese ut i tiden fremover.

- I lavkonjunkturer er det typisk slik at offentlig sektor vokser, mens privat sektor konsoliderer. Det er det motsatte av hva som skjer i en høykonjunktur som vi nå har vært gjennom. Da har privat sektor ekspandert i Norge, fremholder Andreassen.

Når man ser på verden under ett er den dårlige nyheten at man vil få en lavere vekst.

- Den gode nyheten er at dette vil føre til lavere rente i veldig mange land, men de lavere rentene vil først virke om litt tid. For alle oss som faktisk tror at pengepolitikk fungerer, er det grunn til optimisme. Før eller siden får vi en konjunkturoppgang, mener Andreassen.

Dollaren i fem kroner
Andreassen går imot flere analytikere og økonomer når har spår hvor dollaren kommer til å ligge fremover.

- Jeg tror dollaren skal ned i rundt fem kroner. Jeg håper for den amerikanske økonomien at dette skjer allerede innen nyttår. Amerikanerne trenger ekspansiv pengepolitikk med lave renter og svak dollar. Det vil gjøre det lettere for USA å komme gjennom finanskrisen. Og spesielt nå som asiatiske valutaer stabiliseres mot dollar, trenger amerikanerne en svak kurs mot euro. Derfor tror og håper jeg at vi snart nærmer oss fem blank på dollaren, sier Andreassen.

Økonomen er klar over at hans syn avviker fra andre analytikere, og innrømmer samtidig at han har spådd dollaren feil før.

Falt
Dollaren falt kraftig i går, og også i dag har den falt tilbake litt, selv om kursen er langt mer stabil enn gårsdagen.

- Det beste bidraget amerikanerne kan få nå er en svak valutakurs. Det vil gi flere folk i arbeid, økt inflasjon som ikke vil gi like store tap i panteverdier, og bedre eksport. Det vil også være det beste for verden, mener Andreassen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.