Kredittsjef Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN foreslår at Finanstilsynet lager forsvarlighetsregler for forbrukslån, melder Dagens Næringsliv.

I september foreslo Finanstilsynet flere innstramminger i boliglånsforskriften, deriblant at kundens samlede gjeld ikke kan overstige fem ganger brutto årsinntekt. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere å ta opp boliglån, og som en følge av dette mener Reite at etterspørselen på forbrukslån vil øke. Han har derfor lagd et utkast til Finanstilsynet på nye forsvarlighetsregler.

– Når det ikke vurderes forsvarlig med mer enn fem ganger bruttoinntekt i boliglån – hvordan kan det da være forsvarlig med mer enn 0,5 ganger inntekt i forbrukslån som normalt har nær ti ganger høyere rente, spør Reite.

Han omtaler forbrukslånene som en forbrukerfelle, og mener derfor det bør stilles strengere krav til hvem som får dem.

Finanstilsynet ønsker ikke å kommentere Reites innspill direkte, og det har foreløpig ikke vært foreslått en egen forskriftsregulering for forbrukslån.

– Bankene bør kjenne et særlig ansvar for å ivareta kundenes langsiktige interesser når de tilbyr slike lån, sier forbrukskoordinator i Finanstilsynet Anders Kvam til Dagens Næringsliv.