*Nettavisen* Økonomi.

Sparebank legger seg langflat

- Dette er så desidert en klar ripe i lakken, sier sjefen.

10.03.09 10:26

Etter et tilsyn hos Sparebanken Øst i februar får banken kraftig kritikk fra Kredittilsynet for å ha manglet styring og tatt for høy risiko.

NA24 - din næringslivsavis

Nå legger banken seg flat og gjør store endringer internt etter å ha fått den endelige rapporten på plass.

- Dette er så desidert en klar ripe i lakken, erkjenner Trond Tostrup, administrerende direktør i Sparebanken Øst overfor NA24.

Kredittilsynets rapport inneholder kritiske merknader til bankens finansforvaltning knyttet til obligasjonsbeholdningen og syndikerte lån, der banken er påført store tap i 2008. Samtidig får banken ros for å ha iverksatt en nødvendig ryddesjau.

Lite glad for kritikken
- Kritikken omhandler blant annet styrets strategi, retningslinjer for styring av risiko samt organiseringen av finansforvaltningen. Det understrekes imidlertid at styret ikke har påvist brudd på rammer og fullmakter gitt av styret, skriver banken i en melding.

Som en konsekvens skal nå ansvaret for finansforvaltningen flyttes fra administrerende direktør til finansavdelingen i banken. Samtidig er to direktører forfremmet til viseadministrerende direktører slik at de kan avlaste Tostrup.

Tostrup har ledet Sparebanken Øst i 20 år, og er lite begeistret for kritikken som kommer fra Kredittilsynet.

- Tilsynets kritikk er kritikk av styret. Men jeg skulle være usedvanlig hardhudet for ikke å forstå at dette er kritikk av meg selv, sier Tostrup.

- Ikke vingeklippet
- Er de organisatoriske endringene et tegn på manglende tillit fra styret?

- Nei. Forslaget om å opprette to stillinger som viseadministrerende direktører kom fra meg, og var ikke et initiativ fra styret. Dette vil synliggjøre det operative ansvaret på en bedre måte enn i dag. Jeg føler ikke det som noen misstillit. Men det sier seg selv at jeg tar selvkritikk for den situasjonen vi er oppe i. Det sier seg selv at administrerende direktør må ta sin del av ansvaret, fastslår Tostrup.

- Du føler deg altså ikke vingeklippet?

- Jeg gjør faktisk ikke det. Den tanken har faktisk ikke slått meg engang. Jeg sitter fortsatt med det totale ansvaret for driften av Sparebanken Øst.

Manglende oppfølging
Videre kritiseres styret for manglende oppfølging etter en inspeksjon i januar 2008. Den gang lovet styret å gjøre nødvendige endringer i løpet av året - noe som ikke ble gjort.

Banken skal nå kutte ut store deler av finansinvesteringene og heller satse på normal bankvirksomhet.

- Strategiendringen innebærer at Sparebanken Øst fremover vil konsentrere seg om sin kjernevirksomhet med fokus på å betjene personkunder og bedriftskunder. I sin rapport fremholder Kredittilsynet at en slik strategi på sikt antas å ville redusere bankens risiko, og det har vært et viktig mål for styret. For ytterligere å redusere risiko og forbedre kontrollen, har styret også truffet vedtak som gir klarere rammer for bankens eksponering i aksjer, valuta og ansvarlige lån, skriver banken i meldingen.

- Hvordan opplever du kritikken fra Kredittilsynet?

- Jeg opplever det som en kritikk som er krass. Og kritikken på den manglende reaksjonen overfor Kredittilsynet er berettiget. Men jeg ser også positivt på at Kredittilsynet ser positivt på de tiltakene vi har iverksatt. Vi var sent på banen, men da vi først kom på banen, kom vi skikkelig på banen, mener Tostrup.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Ny styreleder
Banken bytter samtidig ut styreleder Anne Cathrine Vogt med det nye styremedlemmet Knut Smedsrud. Vogt går av etter eget ønske.

Nyvalgt styreleder Jorund Rønning Indrelid bekrefter Tostrups fremstilling om at det er ham selv som har kommet med forslagene om endringene i bankledelsen.

- Dette er endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for å sikre en god internkontroll for å etterkomme anbefalingene fra Kredittilsynet som kom i rapporten. Det er ikke snakk om manglende tillit til Tostrup. Det er styret som har ansvaret for kritikken. Både styret og jeg har full tillit til administrerende direktør, sier Rønning Indrelid.

- Hvordan oppleves kritikken fra Kredittilsynet?

- Vi opplever kritikken som alvorlig. Det tar vi selvkritikk for. Men at vi har tatt nødvendige grep for å rette opp de forholdene som Kredittilsynet har påpekt, mener Rønning Indrelid.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag