*Nettavisen* Økonomi.

Sparebanken Øst henter millioner

Skal styrke kjernekapitalen.

Styret i Sparebanken Øst har i et møte i dag innkalt forstanderskapet i banken til å vedta kapitalnedsettelse og emisjon.

NA24 - din næringslivsavis

I forbindelse med emisjonen er det etablert et garantikonsortium som garanterer for at en fortrinnsrettemisjon blir fulltegnet med et brutto emisjonsproveny på 202,2 millioner kroner.

Tegningskurs for de nye grunnfondsbevisene foreslås fastsatt til 12 kroner.

Banken skriver at den er i ferd med å foreta en ny gjennomgang som klart viser at bankens interne strategiske mål om en kjernekapitaldekning på 10 prosent og en totalkapitaldekning på 12 er nivåer som banken bør ha.

- Etter en totalvurdering er styret ikke i tvil om at en styrking av bankens kjernekapital vil sikre banken langsiktig overlevelse langt bedre enn balansereduserende tiltak og den årlige inntjening. En emisjon vil sette banken bedre i strand til å utøve sin misjon i lokalmarkedet og forøvrig i det sentrale østlandsområdet og hgne om banken som en uavhengig frittstående sparebank.

Videre heter det:

- Banken har vurdert forskjellige alternativer, men har etter en totalvurdering kommet frem til at en emisjon er det beste til tross for de negative konsekvenser det vil ha for grunnfondsbeviseiere som ikke finner å kunne delta i emisjonen.

Tilrettelegger for emisjonen er DnB Nor Markets.

Sparebanken Øst fikk et underskudd før skatt på 508,8 millioner kroner i 2008. I 2007 hadde de et overskudd på 287,3 millioner kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.