Gå til sidens hovedinnhold

Sparebankenes hemmelige oppskrift

Eierløse sparebanker er like lønnsomme som eide forretningsbanker, ifølge en ny BI-studie.

Eierløse sparebanker er minst like lønnsomme som eide forretningsbanker, viser en ny BI-studie av samtlige norske banker i perioden 1985-2002.

NA24 - din næringslivsavis

- Dette resultatet er stikk i strid med hva vi ventet, fastslår BI-professor Øyvind Bøhren, som i en studie har stilt spørsmålet om bedrifter trenger eiere.

Overrasket
Det er Øyvind Bøhren, professor i finansiell økonomi og leder Senter for eierforskning ved Handelshøyskolen, og doktorgradsstipendiat Morten G. Josefsen som har gjennomført studien. De er overrasket over resultatet.

- Vi hadde ventet at forretningsbankene var mer lønnsomme enn de eierløse sparebankene, sier Øyvind Bøhren i en melding fredag.

Det viser seg imidlertid at sterkere eiermakt ikke gir bedre lønnsomhet. Sparebankene er ikke mindre lønnsomme enn forretningsbankene.

Sparebankene gjør det klart bedre enn forretningsbankene i hele perioden under ett og under bankkrisen, og de gjør det like bra som forretningsbankene etter krisen, er konklusjonen fra studie.

Vil vite hvorfor
Forskerne finner som ventet at sterkere eiermakt gir større bank og høyere risiko. Forretningsbanker har altså større og mer risikabel balanse enn sparebanker, med grunnfondsbanker et sted imellom.

BI-forskerne Bøhren og Josefsen er nå opptatt av å finne ut hva som er sparebankenes hemmelighet.

- Når eierløse sparebanker gjør det like godt som forretningsbankene, må vi spørre oss om hvilke styringskrefter som trer inn i stedet for eierskapet i de eierløse sparebankene, fremholder Bøhren og antyder et mulig svar.

Han mener konkurranse kan være en viktigere disiplineringsmekanisme enn eierskap gjennom at konkurransepress dreper de ineffektive bankene eller får dem til å skjerpe seg så mye at de overlever. For at sparebankene skal klare seg i konkurranse, må de etablere rutiner og driftsformer i banken som kommer i stedet for kravene og den kontrollen eierne står for i forretningsbankene.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året