*Nettavisen* Økonomi.

Sparer millioner på å trykke disse

Foto: (Scanpix)

- Trykking av sedler er en komplisert prosess.

21.10.12 15:27

Inntil juni 2007 ble norske sedler produsert i Norges Banks Seddeltrykkeri i Oslo.

Men siden den gang er det De La Rue International Limited i England og François-Charles Oberthur Fiduciairei Frankrike som har tatt seg av denne oppgaven.

- Trykking av sedler er en komplisert prosess som krever avansert utstyr og spesialkompetanse. Det finnes ikke «småskala»-seddeltrykkerier, og de årlige mengdene av nye sedler som Norges Bank har behov for utgjør bare en liten del av kapasiteten til et seddeltrykkeri. I likhet med mange andre sentralbanker fant ikke Norges Bank det regningssvarende å opprettholde et eget seddeltrykker, sier, Leif Veggum, assisterende direktør i avdeling for kontante betalingsmidler i Norges Bank, til Nettavisen NA24.

De som til nå har trykket pengene har avtaler som løper ut i år. Nå vurderer Norges Bank hvem det er som skal overta.

- Det er nettopp gjennomført en ny anbudskonkurranse. Kontraktene er ennå ikke signert, så vi kan ikke opplyse hvem som vil produsere norske sedler fra neste år. Men vi vil fortsatt ha kontrakter med to trykkerier, sier Veggum.

Les også disse sakene i Nettavisen:

Billigere med utlendninger
Ved å trykke sedlene i utlandet sparer sentralbanken penger, masse penger.

- Da seddeltrykkeriet ble avviklet ble de årlige besparelsene anslått til i størrelsesorden ti millioner kroner. Over tid ville det kreves store investeringer i utstyr og kompetanse for å følge med i utviklingen, og de årlige besparelsene over tid vil nok være betydelig større, sier han.

Årsaken til at det er så mye å spare på å trykke pengene utenfor landets grenser skyldes flere forhold.

- Utvikling av en seddelutgave, inkludert design, er en omfattende prosess som krever mye tid og ressurser. Omfanget vil være avhengig av en rekke forhold, blant annet. i hvilken grad en ønsker å involvere eksterne miljøer i beslutninger om tema, portretter, sikkerhetselementer et cetera. Kostnadene til utvikling vil bli dekket av sentralbanken, men også andre vil bli berørt når en ny seddelutgave skal settes i sirkulasjon, i forbindelse med justeringer av minibanker og andre typer automater og maskiner, sier Veggum.

Klikk på bildet for å forstørre.

Kan bli stjålet
En problemstilling knyttet til at pengene trykkes i andre land er at de må fraktes til Norge.

Et eksempel på risikoen har kommet frem i USA da det nylig ble stjålet en stor mengde ferske sedler pålydene 100 dollar.

Tyveriet skjedde i Philadelphia etter at flyet hadde landet fra Dallas, hvor pengene var blitt trykket. Sedlene som er stjålet skulle ikke være i sirkulasjon før neste år, og FBI jakter nå på synderne.

Norges Bank vil ikke kommentere om det vært forsøk på å rane seddeltransportene til Norge.

- Sikkerheten rundt slike transporter er godt ivaretatt. Vi ønsker ikke å kommentere sikkerheten ut over dette, sier Veggum.

Les mer: Tyver stjal fremtidspenger

Svindlerne prøver seg
Som en konsekvens av at falskmyntere blir stadig mer raffinerte kommer det med jevne mellomrom nye pengesedler. Dersom svindlerne klarer å lage falske sedler som er gode nok blir det tatt grep.

- Nye seddelutgaver vil bli utviklet når det vurderes som nødvendig for at sedler fortsatt skal kunne fungere effektivt. De nyeste norske seddelutgavene ble laget for at sedlene skulle fungere bedre blant annet i automater, og for at de skulle være sikrere mot forfalskninger i en periode da kopieringsteknologien utviklet seg raskt. Utstyr og programvare som kan brukes til å forfalske sedler blir stadig bedre og mer tilgjengelig, og etterligningene blir bedre og bedre. Blir etterligningene så gode at det kan bli vanskelig for folk flest å skille mellom ekte og falske sedler, er det nødvendig å legge inn nye sikkerhetselementer i sedlene. Norges Bank har som mål at norske sedler skal ha samme sikkerhetsnivå som sedler i land det er naturlig å sammenligne oss med.

Enn så lenge er det andre land som sliter mer med falske sedler.

- Antall falske sedler som er oppdaget de siste årene har ligget mellom 350 og 600 stykker eller mellom 3 og 5 falske sedler per million sedler i omløp. Dette er veldig lavt sammenlignet med andre land. For euro-landene har tilsvarende tall de siste årene vært mer enn 10 ganger så mange falske sedler per million sedler i omløp. Samlet pålydende verdi av de falske sedlene som ble oppdaget i Norge i 2011 var cirka 260.000 kroner, sier Veggum.

Les også disse sakene i Nettavisen:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag