Spetalen kan bli politianmeldt

Foto: (Arbeidstilsynet)

Lekerøya-saken er så grov at Arbeidstilsynet vurderer politianmeldelse.

01.11.11 15:28

Investoren og mangemillionæren Eigil Stray Spetalen har fått Arbeidstilsynet på nakken etter å ha ansatt litauiske arbeidere på sitt landsted på Lekerøya utenfor Risør.

LES OGSÅ: - Dette er løgn

Litauerne har jobbet på Spetalens prosjekt i et par år.

SELGE BOLIG? Finn megler

To ganger har Arbeidstilsynet vært på befaring. Etter å ha avdekket det de mener er omfattende brudd på lover og forskrifter også etter siste tilsyn den 14. oktober, er tålmodigheten slutt.

Vurderer anmeldelse
Nå kan Spetalen bli politianmeldt.

- I såpass alvorlige saker som dette vil vi alltid vurdere politianmeldelse, sier overingeniør i Arbeidstilsynet i Sør-Norge, Alf N. Helgeland, til Nettavisen.

Helgeland viser til at Arbeidstilsynet allerede i 2010 ba om dokumentasjon på lønns- og arbeidsforhold, samt påpekte at id-kort manglet for samtlige ansatte.

Foto: (Arbeidstilsynet)

Dette har Arbeidstilsynet å anføre:

1) ID-kort. Anleggsarbeiderne er ikke registrert i Norge - de mangler id-kort. Brudd på forskrift om id-kort.

2) Timelister. Virksomheten har ikke tilstrekkelig dokumentert timelister for de ansatte. Brudd på Arbeidsmiljølovens paragraf 10-7.

3) Minstelønn. Ikke dokumentert at minstelønnskravet på 149 kroner timen er oppfylt. Brudd på allmenngjøringsforskriften, Arbeidsmiljølovens paragraf 14-5.

4) Boforhold. Manglende dokumentasjon på boforhold. Brudd på forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler, samt Arbeidsmiljøloven paragraf 4-4.

5) Sikkerhet (HMS). Manglende dokumentasjon på sikkerheten på byggeplassen. Brudd på internkontrollforskriften.

I tillegg er har Arbeidstilsynet gitt pålegg i forbindelse med manglende dokumentasjon på bedriftshelsetjeneste og at lovens arbeidstidsbestemmelser følges.

Det var i alt åtte litauiske arbeidstakere på prosjektet under tilsynsbefaringen den 14. oktober. Arbeidstilsynet fikk opplyst at syv var ansatt i firmaet Norlitalda UAB, og én direkte ansatt hos Eigil Stray Spetalen. Ingen kunne fremvise id- kort, og det er i etterkant bekreftet at ingen av arbeidstakerne på prosjektet har id-kort.

Ingen timelister
«Virksomhetene kan ikke dokumentere hvor mange arbeidstimer som er produsert på prosjektet, jf Arbeidsmiljøloven §10-7. Virksomhetene har i etterkant bekreftet at det ikke har vært ført lister for utført arbeidstid», heter det i brevet fra Arbeidstilsynet.

Eigil Stray Spetalen har fått frist til 10. november med å rette seg etter påleggene.

Til Nettavisen sier han at påleggene er relativt enkle å rette seg etter, og at han har avsluttet kontrakten med det litauiske firmaet Norlitalda UAB som besørget arbeidskraften på byggeplassen hans.

- Ikke vanskelig
- Vi har fått frist til 10. november, og det er ikke vanskelig å følge opp disse påleggene. Jeg har nå ansatt arbeiderne selv, sier Spetalen.

Han opplyser at han vil ha ansatt fire litauere som fortsatt skal jobbe på prosjektet.

Han håper at arbeidene på landstedet skal være ferdig til sommeren.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

MittOppdrag : Få anbud på jobbben som skal gjøres

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.