*Nettavisen* Økonomi.

Spleiselag? Staten kan tjene penger på veibygging

Utbyggingen av E18 mellom Gulli og Langåker er en av stedene der statens bidrag er påfallende like stort som hvor mye de tjener på avgifter for å bygge veien. Foto: Jarle Foss (Statens vegvesen)

Bilistene betaler for hele veien - og penger til staten.

Det har de siste årene vært en del oppstyr rundt det det faktum at selv om staten og bilistene inngår et slags «spleiselag» på veiutbygging. Utgangspunktet er at staten bidrar med halvparten og bilistene halvparten gjennom bompenger.

Realiteten er derimot en litt annen. Staten bidrar langt i fra alltid med halvparten, og det er bilistene som må betale rentekostnadene.

Reelt sett er det derfor langt fra uvanlig at bilistenes totalregning er større enn den totale utbyggingskostnaden på veien.

Les også:

Staten tjener penger på utbyggingen

Men for en håndfull år siden ble regleverket for veibygging endret, slik at utbyggerne pålegges å betale merverdiavgift - noe som betyr en ekstra avgift på 25 prosent til staten. Før den tid var det bare begrenset merverdiavgift på veibygging.

Da momsreglene ble innført, ble det skapt en såkalt «momskompensasjonsordning», som gjorde at disse ekstrakostnadene reelt falt bort.

Men nå er denne kompensasjonsordningen fjernet, noe som betyr at merverdiavgiften går rett til staten ved veibygging. Nå er merverdiavgiftlovgivningen alt annet enn enkel, noe som betyr at det ikke er fullt 25 prosent som betales, men en betydelig andel.

Bilistenes Aksjonsgruppe skal i neste måned ha en demonstrant i forbindelse med åpningen av E18 mellom Gulli og Langåker, der staten dekker 23 prosent av utbyggingskostnaden - før rentekostnader.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Staten tjener på å bygge veien fordi de får inn mer i skatter og avgifter fra dem som bygger veien, enn det staten «må ut med», hevder gruppen på sin Facebook-innkalling.

Får mer penger enn de bidrar med

Enkel prosentregning viser at de ikke har helt rett om en bare ser på merverdiavgift, men om en legger til ting som arbeidsgiveravgift, er prosjektet for staten et klart plussprosjekt - før en ser på det samfunnsøkonomiske.

Enda verre er det på prosjekter der prosjektene i praksis er 100 prosent bompengefinansiert. Da er veiutbyggingen - som i utgangspunktet er et offentlig ansvar - en reell inntektskilde for staten.

Det er planlagt prosjekter i tiden fremover er planlagt med minimal eller ingen statlig andel, blant annet tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas «vei hjem», den såkalte Ryfast-utbyggingen. Også deler av E18 ser ut til å havne relativt nære dette nivået.

Klikk på bildet for å forstørre.

Johan Morten Nome leder Bilistenes aksjonsgruppe. Foto: Magnus Blaker (Mediehuset Nettavisen)

Leder i Bilistenes Aksjonsgruppe, Johan Morten Nome, er enig i at deres eksempel ikke er så rett frem som de fremstiller det, men mener de peker på noe viktig.

- Prinsippet med moms er selvsagt med inngående og utgående andeler, og det hele er fryktelig komplisert, men prinsippet er viktig! Det er innført en del spesielle regnskapstriks som gjør det enda mer komplisert. Blant annet konverteres alle momsutgifter om til statens bidrag på prosjektet, sier Nome.

- Vi har snakket med bokføringseksperter som mener at staten vil tjene penger på alle veiprosjekter der de bidrar med mindre enn 30 prosent av byggekostnadene, sier Nome til Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Magnus Blaker (Mediehuset Nettavisen)

Solvik-Olsen: - De har et poeng

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til Nettavisen at han ikke får tallene som aksjonsgruppen operer med til å stemme helt, men er enig i at de er inne på noe vesentlig.

- Det er noen prosjekter fra 2006 med veldig høy bompengeandel der momsen er høyere enn statens bidrag. Prinsippielt er jeg enig i at dette er en problemstilling. Det er feil at bompenger skal havne i statskassen, det skal betale vei, sier han.

- Men når de sier at siden det er 25 prosent moms, og staten bidrar med 23 prosent, så er momsen høyere enn statens bidrag, blir det feil. 25 prosent moms på toppen betyr at momsen utgjør 20 prosent, og så er det reelt sett enda mindre på grunn av fradrag, påpeker Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen sier at han fortsatt er prinsippielt mot bompenger.

- Vi har kjempet mot bompenger generelt, men skal man først ha det, så må det statlige bidraget være høyere enn bompengeandelen, proklamerer samferdselsministeren.

Ny endring skal kutte kostnadene

- Fredag sendte vi ut en melding på 13 bompengeprosjekter der vi nå før vi får på plass den nye bompengestrukturen, går inn i selskaper og gjør noe med rentene bompengeselskapene må betale, sier Solvik-Olsen.

Som Nettavisen tidligere har skrevet, betyr det i praksis at staten går inn i forhandlinger om rentesatser for å presse frem bedre vilkår. På sikt skal det også komme på plass en rentekompensasjonsordning.

- Nå må vi ha en tillatelse fra Stortinget for å gå inn i forhandlinger på eksisterende avtaler, og det vil jo i praksis også bety at staten bidrar mer.

- Vil dette betyr at satsene synker eller nedbetalingstiden kuttes - eller er dette opp til selskapene?

- Det blir opp til selskapene, men vi ønsker jo å kutte satsene. I første omgang regner vi med 10-20 prosent lavere utgifter - og så blir det enda mer i andre omgang når de nye bompengeselskaper kommer på plass.

Ifølge Regjeringens plan er det en forutsetning for å gjøre dette at kommuner og fylkeskommuner går med på at eksisterende bomselskaper flyttes inn i den nye planlagte bompengeselskap-strukturen.

- Hvorfor ble moms på veibygging innført i utgangspunktet?

- Det må du nesten spørre de rød-grønne om, men jeg vil tro at motivasjonen var at jo værre unntak du har, jo enklere blir systemet - og så tenkte man å lage andre ordninger for å kompensere for ulempene. Egentlig var det et forenklingsprosjekt, der embetsverket i finansdepartementet liker at det blir færre unntak.

Disse blir påvirket nå

Dette er prosjektene som vil få lavere rentekostnader i første omgang. Disse er valgt ut fordi innkreving av bompenger starter før ny rentekompensasjonsordning kommer på plass.

 • E18 Melleby – Momarken, Østfold
 • E6 Minnesund – Skaberud, Akershus og Hedmark
 • E16 Kongsvinger – Slomarka, Hedmark
 • E16 Fønhus – Bagn, Oppland
 • Riksveg 7 Sokna – Ørgenvika, Buskerud
 • E18 Gulli – Langåker, Vestfold
 • E134 Stordalstunnelen, Hordaland
 • Askøypakka, Hordaland
 • E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal
 • Fylkesveg 714 Stokkhaugen – Sunde trinn 1, Sør-Trøndelag
 • Fylkesveg 78 Toventunnelen med tilførselsveger, Nordland
 • E6 Helgeland nord, Nordland
 • E6 Hålogalandsbrua, inkludert E10 Treldal – Leirvik, NordlandNettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.