*Nettavisen* Økonomi.

SSB: - Asyltilstrømmingen vil løfte veksten i norsk økonomi

Den norsk-russiske grensestasjonen Storskog i Øst-Finnmark. Mange asylsøkere har brukt sykler for å ta seg fram til grensen. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Vil bidra til forsiktig norsk konjunkturoppgang, beregner SSB.

03.12.15 10:31

Etter at norsk økonomi har vært i en konjunkturnedgang i over ett år, drevet av kraftig nedgang i petroleumsinvesteringene, ser SSB lys i tunnelen neste år.

- Alt er imidlertid ikke svart i norsk økonomi, skriver økonomene i SSB i en ny konjunkturrapport.

De viser til at oljenedturen motvirkes av ekspansiv finanspolitikk, svakere kronekurs, rekordlave renter, og ser i tillegg en positiv vekstimpuls fra den store økningen i antall asylsøkere, som følge av at den økonomiske politikken blir enda mer ekspansiv både i 4. kvartal i år og i de neste årene.

- Den kraftige tilstrømmingen av asylsøkere til Europa vil medvirke til å trekke veksten noe opp i euroområdet og i Norge, og dermed bidra til en forsiktig norsk konjunkturoppgang i andre halvår av 2016, mener statistikkbyrået.

- Innebærer stimulans på kort sikt
SSB viser til at det store antallet asylsøkere til Europa den siste tiden vil medføre økte offentlige utgifter.

- Blant Norges viktigste handelspartnere er det særlig Tyskland og Sverige som tar i mot mange flyktninger. Tyske myndigheter har varslet en økning i offentlige utgifter tilsvarende 0,5 prosent av BNP i 2016 og 2017. I Sverige er anslaget på 0,9 prosent av BNP i 2016.

- På kort sikt ser det ut til at de økte utgiftene fører til større budsjettunderskudd og dermed innebærer en stimulans til økonomiene. I tråd med dette har vi oppjustert vekstanslaget for BNP i euroområdet med knappe 0,2 prosentpoeng neste år og 0,1 prosentpoeng i 2017 og klart mer for Sverige, heter det i rapporten.

- Øker veksten i norsk økonomi
Også i norsk økonomi vil asyltilstrømmingen gi økt vekst, beregner SSB.

- Tilstrømmingen av asylsøkere til Norge har vært stor denne høsten. Den er riktignok klart redusert de siste ukene, og vi legger til grunn ytterligere noe nedgang. Likevel vil tilstrømmingen holde seg langt høyere enn normalt i hele prognoseperioden.

SSB poengterer at dette skjer samtidig som det er ledig kapasitet i mange deler av norsk økonomi, og mener at asyltilstrømmingen kan håndteres uten at det skapes særlig press i økonomien.

- Vi anslår at veksten i fastlandsøkonomien blir 0,2 prosentpoeng høyere neste år enn det den ellers ville ha vært, mens ledigheten bare trekkes marginalt ned. Den økte ressursbruken vil imidlertid måtte innebære redusert offentlig ressursbruk på et senere tidspunkt. Hvordan dette virker inn på det langsiktige målet om omstilling av norsk økonomi er ikke opplagt.

- Det vil være avgjørende for velferdseffektene for befolkningen utenom de nye asylantene hvor raskt og godt asylsøkerne blir integrert i arbeidslivet og det norske samfunnet for øvrig. Avkastningen av offentlige ressurser brukt på dette kan være høy. I tillegg til å redusere presset på offentlige budsjetter direkte over tid, vil høy deltakelse i det norske arbeidslivet virke positivt på den økonomiske veksten, skriver SSB-økonomene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag