I januar 2017 var det 115.000 arbeidsledige i Norge, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer en nedgang på 17.000 personer, eller 0,6 prosentpoeng fra tremånedersperioden før. Tallene for januar er utregnet av et gjennomsnitt fra desember til februar.

Les også: Dette får du fra Nav som arbeidsledig
Les også: Stadig flere unge er uten jobb
Les også: Skremmende utvikling gjør unge menn uføre

– Nok en overraskende nedgang i AKU-ledigheten. Tallene kan svinge litt fra måned til måned, men nedgangen både i AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten indikerer at toppen på ledighetsraten er bak oss, sier makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære.

Personer over 24 år og menn var gruppene som hadde den sterkeste nedgangen i arbeidsledighet.

I perioden var det 2.640.000 sysselsatte personer, som tilsvarer 66,8 prosent av befolkningen. Arbeidsstyrken, som er summen av alle sysselsatte og arbeidsledige, har falt med 29.000 personer siden oktober.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten for Danmark og Sverige i januar var henholdsvis 6,2 og 6,8 prosent.