OSLO (Nettavisen): - Er det nå eller senere aktuelt å utvide kriminalitetsstatistikken til også å omfatte landbakgrunn? spurte Nettavisen i en epost til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les også: Frp får ikke statistikk - SSB vil ha 233.000 kr

Spørsmålet stilte vi fordi Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Mayzar Keshvari igjen har etterlyst en slik statistikk og i intervju med Nettavisen tirsdag hevdet at SSB bidrar til mistenkeliggjøring ved å holde disse tallene tilbake.

Fremmedfrykt og kriminalitet

Innvandrere generelt er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken, og i sommer har debatten om denne koblingen gått høyt etter en kronikk av politimannen Thomas Utne Pettersen som uttrykte forståelse for folks fremmedfrykt. Samtidig sier Finansdepartementet, som er administrativt ansvarlig og som styres av Keshvaris partikollega Siv Jensen, at de ikke har planer om å instruere SSB på dette området.

Les også: Siv Jensens departement vil ikke bestille ny statistikk om kriminalitet

Brukte landbakgrunn i 2011

I 2011 leverte Statistisk sentralbyrå en rapport som het Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning. Her brukte de landbakgrunn som variabel, mens de i den løpende kriminalitetsstatistikken bruker de statsborgerskap.

- I den løpende kriminalitetsstatistikken har SSB valgt å bruke statsborgerskap som kjennemerke framfor innvandrerbakgrunn. På denne måten fanger vi opp både innvandrere som ennå ikke har fått norsk statsborgerskap, og utlendinger som begår kriminelle handlinger i Norge, skriver SSB og kommunikasjonsrådgiver Kristina Tagmatarachi Storeng i sitt svar til Nettavisen.

Rapporten SSB leverte i 2011 var et samarbeid mellom statistikere og forskere i SSB, og ble laget på oppdrag fra Justisdepartementet.

- Innholdet i denne rammeavtalen diskuteres og endres med jevne mellomrom, sier SSB.

- Tidkrevende og kostbart

Men skulle SSB nå bruke landbakgrunn som variabel, ville de bli nødt til å hente ut og koble på eldre og mer detaljerte befolkningstall.

- Fordi vi på kriminalitetsfeltet ikke har løpende statistikk fordelt på landbakgrunn, blir det derfor i praksis å lage en ny statistikk, som krever en grundig kvalitetssikring. Det er med andre ord tidkrevende og kostbart, svarer SSB.

Saken fortsetter under diagrammet.

Det vises til at rapporten som kom i 2011 inneholder tall på innvandrere til og med 2008 fordelt på landbakgrunn. For noen grupper av innvandrere har det vært en befolkningsvekst i denne perioden.

- For de som har kommet til Norge de siste par årene, er det ingen av dem som har fått norsk statsborgerskap ennå. Kriminalitet utført av denne gruppen fanges dermed opp i den løpende kriminalstatistikken som er fordelt på statsborgerskap, heter det i svaret fra SSB.

Har 38 statistikker om innvandring

Statistisk sentralbyrå peker på at innvandring og innvandrere er et av områdene der de leverer mest statistikk og analyser. Byrået har 38 løpende statistikker hvor innvandrere og/eller norskfødte med innvandrere inngår som en variabel. Det lages årlig også et tyvetalls analyser og artikler som tar for seg dette temaet. I tillegg leveres det ut mikrodata til forskere.