- Intensjonene i styrevedtaket i april (2017) mener jeg ikke ble fulgt opp, sa Reymert da han forklarte seg i den åpne SSB-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget onsdag.

Les mer: Harde anklager

Han la til at Meyer senere rapporterte til styret i to møter på en slik måte at han oppfattet at styrets intensjoner ble fulgt opp.

SSB-styret forsøkte i april-møtet å bremse omorganiseringen av statistikkbyrået – en prosess som ble stanset av finansminister Siv Jensen (Frp) etter at forslaget ble kjent. Meyer sluttet i jobben i november i fjor etter en opprivende strid mellom henne og Jensen om SSBs uavhengighet som forskningsinstitusjon.

Komiteens leder Dag Terje Andersen ville vite om hele omorganiseringen med fordel kunne vært lagt på is i påvente av statistikklovutvalgets arbeid.

– Administrerende direktør har et ansvar for at virksomheten er godt organisert til enhver tid. Forslag fra et utvalg som dette ville normalt bli sendt på høring, og eventuelle lovendringer ville ligge et par år fram i tid. Så slik jeg så det, var det ikke noe til hinder for å se på organiseringen av forskningsavdelingen i SSB, selv om dette utvalget skal vurdere om forskning skal være en lovpålagt oppgave for SSB. Men jeg mente at hun måtte unngå endringer som senere ville måtte bli reversert, sa Reymert.

Forsøkte påvirke

SSB-direktøren forsøkte å påvirke valget av de ansattes representanter i SSB-styret, hevder de ansattes styrerepresentanter.

– Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende. Hørte jeg riktig, utbrøt lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap) da SSB-tillitsvalgt Berit Emberland forklarte seg i den åpne høringen på Stortinget onsdag om omorganiseringen i SSB.

Omorganiseringen ble stanset, og SSB-direktør Christine Meyer sa opp i november i fjor, etter at finansminister Siv Jensen (Frp) satte foten ned etter at forslaget ble kjent.

Les mer: Meyer bekrefter: - Skeptisk til måten Holmøy formidlet innvandrings-forskning på

- Uheldig

Den andre av de to ansatterepresentantene i SSB-styret som er med på høringen, Kaja Stillerud Haugen, bekreftet at Andersen hadde hørt rett, og la til flere detaljer:

Hun viste til et seminar i samarbeidsutvalget, der Meyer skal ha gitt uttrykk for at det var «uheldig» at begge de ansattes styrerepresentanter kom fra Norsk Tjenestemannslag.

– Vi ga klar beskjed om at dette var noe direktøren ikke hadde noe med. Og vi fikk støtte fra de andre organisasjonene på dette – og at vi var valgt på bakgrunn av de vi var, og ikke hvilken organisasjon vi kom fra, sa Stillerud Haugen.

Emberland sa på direkte spørsmål at Meyer har fulgt hovedavtalens regler om involvering i omstillingsprosessen, men at det ikke nødvendigvis betyr at deres innvendinger er blitt tatt hensyn til.

Les også: Dag Steinfeld beklager: - Ble like glefsende som ulveflokken som hadde omringet meg

- Full ryggdekning

Meyer fikk full støtte i Finansdepartementet for alle skritt hun tok i omorganiseringen, ifølge Torgeir Krag Fylkesnes (SV).

– Hele omorganiseringsprosessen i SSB har skjedd i nært samarbeid med Finansdepartementet. I alle runder i prosessen har departementet vært involvert som første instans. Hun har hatt full ryggdekning, sier Fylkesnes til NTB.

Han er SVs representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som onsdag holder høring om den omstridte SSB-konflikten, som endte med at Christine Meyer måtte gå etter at finansminister Siv Jensen sa at hun hadde mistet tilliten til henne.

Ofret

Fylkesnes mener på sin side at Meyer nærmest ble ofret etter at den planlagte omorganiseringen av SSB ble politisk betent da det ble kjent at innvandringsforsker Erling Holmøy skulle flyttes over til SSBs statistikkavdeling. Han er ikke enig med LOs og NHOs sjeføkonomer Roger Bjørnstad og Øyvind Dørum som i sine forklaringer til komiteen tidligere onsdag mente at Meyer ikke helt forsto SSBs samfunnsoppdrag.

– Det slår i tilfelle rett tilbake på departementet. Har Finansdepartementet forstått SSBs rolle, sier Fylkesnes.

Ifølge SV-representanten har komiteen innhentet mye ny dokumentasjon om den tette kontakten mellom Meyer og Finansdepartementet. Denne vil bli presentert når finansminister Siv Jensen (Frp) og ekspedisjonssjef Amund Holmsen skal forklare seg senere onsdag.

– Departementet fikk all informasjon om prosessen i flere runder. De har vært med på hele prosessen fra begynnelse til slutt.

– Men plutselig ble ryggdekningen borte og finansdepartementet ble enig med alle kritikerne, selv om de tidligere var helt uenig i at omorganiseringen burde vente til etter Statistikkutvalgets rapport, sier han.