Framskrivningene viser at skolene totalt vil trenge 50.300 grunnskolelærere i 2040. Ut fra beregningene vil det da mangle 5.800 lærere i grunnskolen dersom ikke situasjonen fra utgangsåret 2017 endrer seg.

I 2016 viste beregningene at det ville mangle 1.800 lærere i 2040. Dermed har behovet økt med 4.000 lærere på bare to år.

Beregningene fra SSB er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. De mener at økningen kan forklares med innføringen av lærernormen som gir økt lærebehov. Samtidig har framskrivningene for første gang tatt høyde for hvor mange ukvalifiserte lærere som må erstattes med kvalifiserte.

– Denne utfordringen møter vi med offensive grep for å rekruttere og beholde gode lærere. I år hadde vi rekordstor søkning til lærerutdanningen etter massiv satsing på læreryrket, og vi har flere langsiktige tiltak som må få mer tid til å virke. Vi vil også vurdere nye grep, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) viser til at nesten en av ti studenter nå vil bli lærere.

– Dette viser at satsingene våre på kvalitet i lærerutdanning og skole er det viktigste på lang sikt. Femårig lærerutdanning, karakterkrav og sletting av studielån virker, og gjør lærerstudiet mer attraktivt. På lengre sikt vil dette påvirke tallene i framskrivingene, sier Nybø.

SSBs framskrivning viser samtidig at det vil være et overskudd av barnehagelærere i 2020, og at det vil øke til 16.100 i 2040. Det vil også være et overskudd av lærere med praktisk-pedagogisk utdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning og annen utdanning.

(©NTB)