En ny rapport fra SSB avsanner en rekke myter rundt familieinnvandring til Norge, både når det gjelder hvem som faktisk tilhører gruppen og hvorfor de kommer til Norge. Det skriver SSB-sjef Christine B. Meyer i Dagens Næringsliv.

Største gruppen er polakker

Siden 1990 har det kommet 267.000 familieinnvandrere til Norge. Den største gruppen familieinnvandrere er polakker, deretter personer fra Thailand, Somalia og Litauen.

Inngåelse av ekteskap utgjør 35 prosent av familieinnvandrerne som kommer til Norge, og den største gruppen er innvandrere som kommer for å gifte seg med majoritetsbefolkningen. Flest kommer fra Thailand, Filippinene, Russland og USA, og det er hovedsaklig kvinner som kommer for å gifte seg med norske menn.

LES OGSÅ: Antall innvandrere på sosialstøtte i Danmark har økt med 78 prosent

0,32 per flyktning

Familieinnvandrere til flyktninger utgjør en femtedel av den totale gruppen, og de aller fleste flyktninger, over 80 prosent, får aldri familien sin til Norge.

Av de 140.000 flyktningene som kom til Norge mellom 1990 og 2015 har 45.000 familieinnvandret til disse personene, altså i snitt 0,32 per flyktning.

Blant flyktningene som har fått familiegjenforening, har de fleste fått ett familiemedlem. Det finnes også fire stykker som har fått 13 og 14 familiemedlemmer til Norge.

Nettavisen har vært i kontakt med SSB som opplyser om at to av de fire kommer fra Somalia, en fra Irak og en fra Etiopia. SSB kan ikke gi mer detaljerte opplysninger fordi tallene er så små.