SSB: Slik blir norsk økonomi i en verden med «syv magre år»

Selv er oppdragsgiver Jan Andreassen storfornøyd med den ferske publikasjonen.

Selv er oppdragsgiver Jan Andreassen storfornøyd med den ferske publikasjonen. Foto: Eika Sparebank

- Arbeidsledighet på seks prosent og null inflasjon.

Økonomiske prognoser om fremtiden er heftet med usikkerhet, og utfallet avhenger av forutsetningene som legges inn i modellene.

SSBs beregninger viser at nedgangen i norsk økonomi stopper opp neste år. I andre halvår 2016 kommer omslaget, forventer statistikkbyrået.

Men, hva vil skje hvis internasjonal økonomi får en svakere utvikling enn SSB siste prognoser legger til grunn? Det er spørsmålet Eika og sjeføkonom Jan Andreassen har gitt SSB i oppdrag å beregne et svar på, ved hjelp av byråets økonometriske modell «KVARTS».

«Syv magre år»
I Eika Gruppens scenario «syv magre år», forutsettes det en verdensøkonomi som stagnerer, lav inflasjon, minimerte renter i Europa og oljepriser som blir liggende på rundt 60 dollar per fat frem til 2022.

Blant flere andre forutsetninger er et siste fall oljeinvesteringene i 2019 etter at første trinn i utbyggingen av Johan Sverdrup ferdigstilles i 2018. Investeringenes holdes deretter 40 prosent lavere enn toppen i 2013.

- Sammenliknet med SSBs antagelser kan mange av forutsetningene om internasjonale forhold oppfattes som nokså pessimistiske, men de ligger likevel klart innenfor det en kan tenke seg som mulig, skriver SSB i rapporten.

Mens SSB i sitt hovedscenario legger til grunn et omslag til økt aktivitet i fastlandsøkonomien, som følge av faktorene svekket kronekurs, lave renter, ekspansiv finanspolitikk, mindre fall i etterspørsel fra oljenæringen og litt økning i veksten i eksportmarkeder, ser bildet annerledes i Andreassens syv magre år.

- Ledighet på 6 prosent og null inflasjon

  • Det økonomiske forløpet i Norge frem til 2018 blir mye svakere sammenlignet med SSBs prognose. Det blir ikke noe konjunkturelt omslag i løpet av beregningsperioden og det blir også en svært svak utvikling videre fram til 2022.


  • Arbeidsledigheten, som SSB har forutsatt topper på 4,6 prosent i 2016, vil stige med rundt et kvart prosentpoeng årlig etter 2017. I 2022 har ledigheten steget til seks prosent.


  • Det siste året med boligprisoppgang kommer i 2018. Deretter faller boligprisene med mellom 1,5 og 2,4 prosent i årene frem til 2022.


  • Inflasjonen faller jevnt og trutt fra 2,6 prosent i 2015 til kun 0,3 prosent i 2022, og ligger langt under Norges Banks mål i det meste av perioden.


  • Eksporten øker betydelig mindre enn i SSBs prognose og det samme er gjør investeringene i fastlandsnæringene.


  • Veksten i fastlandsøkonomien blir liggende rundt 0,75 prosentpoeng under trendveksten i hele beregningsperioden. Det konjunkturelle oppsvinget i andre halvår 2016 uteblir og det kommer heller ikke i de neste seks årene.


- Frykter det kan gå mye verre
Selv er oppdragsgiver storfornøyd med den ferske publikasjonen.

- Ideen var å legge til grunn at verden fremover blir omtrent som i dag. Lav vekst internasjonalt, minimerte renter i våre naboland og en oljepris på 60 dollar. Dette er et scenario hvor det hverken er krakk eller krise i tiden frem til 2022, noe som faktisk er en unormalt lang periode, sier sjeføkonom Jan Andreassen til Nettavisen Stocklink.

Spesielt pessimistisk er ikke scenarioet som tegnes opp, mener Andreassen.

- Det blir ingen resesjon og i alle år er BNP-veksten høyere enn i år. Men veksten er for lav til å hindre ledigheten i å stige, og da når vi seks prosent i 2022. Det som holder økonomien oppe er at norske renter også minimeres.

Da går det omtrent som i dag, påpeker sjeføkonomen.

- Jeg frykter det kan gå mye verre, for eksempel hvis Kina skulle kollapse.

Om sjansen for at vi står for at vi står foran syv magre år, sier Andreassen:

- Mange vil synes dette er lite sannsynlig. Men gi meg det: Sannsynligheten har økt i senere tid. Nå får jo til og med Italia låne penger til negativ rente.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag