Mandag morgen publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) nye tall som sammenligner nordmenns sykefravær med flere europeiske land.

Statistikken viser at nordmenn ruver øverst på sykefravær mot de sammenlignbare landene.

I analysen har SSB sammenlignet Norges sykefravær med Danmark, Sverige, Finland, Island, Nederland og Storbritannia.

Norges sykefravær er høyest

Norge har hatt høyere sykefravær enn både Sverige og Nederland de siste 13 årene, men før år 2000 var situasjonen omvendt. Ifølge SSB er det velferdsreformer i landene som har bidratt til endringen.

En vanlig påstand er at Norge har mange sysselsatte funksjonshemmede, noe som gjør at Norge er blant de mest sysselsatte landene i Europa. Dette blir ofte brukt som en forklaring på det høye sykefraværet.

Ifølge SSB stemmer ikke dette. De skriver: «Denne antakelsen er feil. Av landene vi har data for er Norge dårligst på integrering av funksjonshemmede i arbeidslivet.»

Dette er reglene for når du har rett på sykemelding

Norge mest ufør

Statistikken viser at Norge ruver ikke bare øverst på syketoppen. Vi er også langt mer ufør enn de sammenlignbare landene. I sammenligning med hvert eneste land har Norge langt høyere andel personer utenfor arbeid som har sluttet pga helseproblemer.

Ifølge SSB blir det sannsynligvis lavere sykefravær med kutt og reform av sykelønnsordningen, men det kommer ikke uten andre konsekvenser.

– Den sannsynlige årsaken til det høyere sykefraværet i Norge er med andre ord at man som syk i Norge blir gående med sykelønn, mens man i de andre landene er mer utsatt for å bli gående arbeidsledig mens man er syk, skriver forskerne.

Alder er avgjørende

Ettersom hvem som er i arbeidslivet er viktig for hvor høyt sykefraværet blir, påpeker SSB at alder er spesielt viktig for sykefraværsnivået.

Norge har mange eldre i arbeid, noe som ikke er like vanlig i andre land.

Det er flere eldre i arbeid i Norge enn i både Danmark, Finland, Nederland og Storbritannia, mens vi ligger likt med Sverige.

– Noe av det høyere sykefraværet i Norge er derfor antagelig en konsekvens av alderen til dem som jobber, skriver SSB.