– Styringsrenten blir trolig satt opp på rentemøtet i september etter å ha vært holdt uendret på rekordlave 0,5 prosent siden mars 2016, skriver SSB i sine økonomiske prognoser fram mot 2021.

– Vi har lagt til grunn seks rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av 2021. Utlånsrenten for rammelån vil ifølge våre beregninger ligge på 3,8 prosent i 2021, vel ett prosentpoeng høyere enn nivået i 2017, heter det.

Nordea Markets anslo i en rapport onsdag at Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten hele sju ganger de neste to årene.

– Totalt ser vi for oss at renten kommer til å øke halvannet prosentpoeng, sa SSB-forsker Thomas von Brasch da prognosene ble lagt fram torsdag.

– Det er gode grunner til at renten nå skal opp. Vi er i en situasjon hvor konjunkturene går mot en mer normal situasjon, legger han til.

Økt lønnsvekst

SSB tror også lønnsveksten er økende i Norge. Årsaken er den bedrede konjunktursituasjonen, høyere aktivitet i petroleumssektoren og lavere arbeidsledighet.

– I 2018 blir reallønnsveksten nær null som følge av at høyere energipriser øker inflasjonen. I takt med at virksomhetenes lønnsomhet bedres, ventes reallønnsveksten å ta seg opp til 2 prosent i 2021, skriver SSB.

Hovedbildet fra SSB er at Norge har en høykonjunktur i sikte.

– Vi tror vi går inn i en høykonjunktur fra slutten av neste år, sier Von Brasch.

– Norsk økonomi har vært i en moderat oppgangskonjunktur i rundt halvannet år. Oppgangen drives videre av økte oljeinvesteringer og svakt positive internasjonale impulser, skriver SSB.

Svak boligprisvekst

Onsdag viste ferske tall at boligprisutviklingen var nærmest flat i august, men SSB tror på en moderat prisoppgang i boligmarkedet i årene fremover.

– Ifølge våre beregninger vil både boliginvesteringene og boligprisene vokse i moderat tempo i årene som kommer, heter det.

– Økningen i boligprisene blir drevet fram av høyere inntekter, men dempes av noe lavere befolkningsvekst og økte renter. Selv om boligprisene trolig vil øke nominelt, ventes realboligprisene å være på et lavere nivå i 2021 sammenlignet med toppen i 2017, skriver SSB.

Etter en voldsom prisvekst gjennom mange år, falt boligprisene gjennom det meste av fjoråret.

(©NTB)