Hvert år utfører rundt 10.000 personer kosmetiske operasjoner ved et av Aleris' 14 sykehus rundt om i landet.

– Det er størst vekst i etterspørselen etter inngrepene brystoperasjoner, bukplastikk, neseoperasjoner, ansiktsløft og fettsuging, forteller kommunikasjonsdirektør Anita Tunold hos Aleris Helse.

De fleste som legger seg under kniven er fortsatt voksne kvinner.

– Men vi ser en sterk økning i antall menn. Nå er tre av ti menn. De etterspør fettsuging, operasjon av tunge øyelokk eller poser under øynene, samt fjerning av løs hud etter store vekttap, fortsetter Tunold.

Bare i fjor omsatte det private helseselskapet for totalt 1,6 milliard kroner. Innen plastikkirurgi hadde Aleris en omsetningsvekst på 15 prosent sammenlignet med 2017.

I år forventer Aleris å vokse med ytterligere 12 prosent på dette området. Regnskapet for 2018 er ikke klart enda, så hva resultatet ble er ikke kjent.

Fra 30 +

Pasientgruppen er i all hovedsak i aldersgruppen 30 til 55 år. Aleris utfører ikke estetiske operasjoner på personer under 18 år.

Den nyeste trenden hos det private sykehusene er brystforstørrelse med eget fett, som koster fra 55.600 kroner.

Da tar kirurgen overskuddsfett fra enten mage, rumpe eller lår, og flytter det til brystene. Brystforstørrelser gjennom armhulen, som ikke gir noen synlige arr på brystene, er også populært. Det koster fra 42.500 kroner.

– Den viktigste trenden, som vi ser her i Aleris, er at folk ønsker et naturlig resultat. Det handler om korrigeringer som de fleste ikke vil se, der målet er et resultat som skal se helt naturlig ut. Det er en myte at det er bloggere og glamourmodeller som får utført plastikkirurgi og kosmetiske behandlinger. Hos oss er kundene vanlige, voksne mennesker som kommer for å fikse noe de har tenkt på lenge, sier hun.
Rumpe og penisforlengelse

Også hos Akademikliniken, som har ett sykehus og fire «walk in» klinikker rundt om i landet, ser en økning i antall menn som vil opereres.

- Det er en vanlig antagelse at det «kun» er kvinner som pynter på utseende. For mange kvinner som kommer til oss er det for å kontrollerer aldersforandringer. Vi har et aldersspenn fra 20 til 80 år, og vi merker en klar økning av mannlige pasienter, forteller klinikksjef Rolf Sørlie.

Populære operasjoner for menn er kroppsforming, intimoperasjoner, neseoperasjon.

– Tidligere var det kun kvinner som ønsket å forstørre baken og figurforming, men dette er operasjoner som flere menn har gjennomført hos oss, fortsetter han.

Penisforlengelse koster fra 50.000 kroner, penisfortykkelse med mikrofett fra 30.000 kroner, og en neseplastikk ligger fra 59.000 kroner.


Tar flere operasjoner samtidig

De tre siste årene har Akademikliniken økt omsetningen innen plastisk kirurgi. I fjor var inntjeningen 23,2 millioner kroner, mot 20,5 millioner i 2017 og 22 millioner i 2016. Hva resultatet endte på, ønsker han ikke å oppgi av konkurransemessige hensyn.

Videre forteller klinikksjef Sørlie at mange av operasjonene som gjennomføres hos dem er kombinasjonsbehandlinger.

- For eksempel penisfortykkelse og penisforlengelse for menn, samt øyelokk og facelift for begge kjønn. For kvinner er det en økning i antall mageoppstramming kombinert med brystløft/forstørrelse etter endt svangerskap. Fettsuging og bryst, fortsetter han.

De vanligste kosmetiske operasjonene, som gjennomføres er bryst, kroppsforming, samt intimoperasjoner for menn og kvinner, samt neser.

- Har det kommet noe nytt på markedet?

– Intimoperasjoner for menn. I tillegg har man fått bedre operasjonsteknikker samt mer raffinert utstyr for kroppsforming. Nytt ved brystoperasjoner er at det legges inn såkalt TIGR MESH, som er et nett som legges inn i brysthulen og bidrar til å forsterke eget vev i brystet. I tillegg som kan man nå benytte eget fett i kombinasjon med proteser ved brystforstørrelse. Dette utføres da i samme prosedyrer, avslutter han.

Populært med fettreduksjon

Hos Privathospitalet Fana Medisinske Senter er de tre vanligste inngrep bukplastikk, øvre øyelokksplastikk og brystproteser.

-Nyheter på markedet kommer særlig innen såkalt softbehandlinger, dvs ulike typer fettreduksjon uten kirurgi, hudbehandlinger med oppstrammende effekt. Innen kirurgi har fettransplantasjon vært på markedet en stund, forteller spesialist i plastikkirurgi Bjørn E. Rosenberg.

Han liker ikke begrepet «pynte på utseende».

–For de fleste av våre pasienter sikker dette dypere enn ren kosmetikk. Det dreier seg om fysisk og psykisk velvære, å føle seg vel med seg selv, ha kroppslig selvtillit, begrunner han.

Videre forteller Rosenberg at det er en klar overvekt av kvinner som blir operert hos Fana Medisinske Senter.

– For menn er de vanligste inngrepene fettsuging, øvre øyelokk og operasjon for gynecomasti, som er mannlig brystutvikling. For enkelte inngrep som nesekirurgi er det en relativt høy andel menn i forhold til kvinner, avslutter han.Stanset all gratis konsultasjon

I fjor innførte Cosmo Clinic, som den første plastikkirurgiske klinikk i landet, 20 års aldersgrense på kosmetisk kirurgi og injeksjonsbehandlinger.

– Klinikken ønsket å bidra til å minske kroppspresset for unge kvinner. Klinikken stanset dessuten all promotering av gratis konsultasjon i samråd med Norsk Plastikkirurgisk Forening. Selv om våre etiske og faglige krav til operasjon er særdeles høye, ønsket vi at det skulle være en høyere terskel for å vurdere plastisk kirurgi, forteller klinikkleder Tomm Bjærke.

Cosmo Clinic har to klinikker i Oslo.

– Legeforeningens etiske råd har nylig fulgt opp innstrammingene og pålagt sine medlemmer å stanse alle gratiskonsultasjoner om plastisk kirurgi samt understreket at pasienter under 18 år som hovedregel ikke skal tilbys estetisk kirurgi, fortsetter han.

Videre sier Bjærke at Cosmo Clinic opplevde en stor økning i antall pasienter. Bare i fjor omsatte selskapet for ca. 24 millioner kroner, det tilsvarer en dobling mot 2017. Hva resultatet ble, sier han ikke er klart ennå.

Selskapet ser en økning innen alle inngrep, også innen ansikt- og brystoperasjoner som utgjør den største pasientgruppen.

Kjersti Ausen
Kjersti Ausen

STRENGT REGULERT: -Estetisk kirurgi er strengt regulert og kan nesten utelukkende utføres av plastikkirurger, sier leder Kjersti Ausen i Norsk plastikkirurgisk forening.

Lite statistikk

Leder Kjersti Ausen hos Norsk plastikkirurgisk forening, forteller at det ikke foreligger tall på antall estetiske inngrep hos privatpraktiserende plastikkirurger i Norge.

–Da må nok noen ta jobben med å ringe alle klinikker og be om antall inngrep i 2018, råder hun.

Nettopp det har Nettavisen forsøkt å gjøre, men det er kun de som er intervjuet i saken, som har besvart vår henvendelse.

Det er heller ingen oversikt over hvor lønnsomt klinikkene er samlet sett.

–Offentlige sykehus tilbyr ikke estetiske inngrep. En del private aktører har såkalt offentlig avtale, og pasienter med tilstander som oppfyller offentlige kriterier for inngrep, dvs at det foreligger vesentlig medisinsk plage, som kan da opereres ved den private klinikken, sier hun.

Ausen legger til at estetisk kirurgi er strengt regulert og kan nesten utelukkende utføres av plastikkirurger.

–Kosmetiske injeksjonsbehandlinger er imidlertid en nokså uregulert bransje og mange aktører uten tilknytning til plastikkirurgi starter opp denne type behandlinger. Norsk Plastikkirurgisk Forening etterlyser strengere kontroll og regelverk for denne bransjen, sier hun avslutningsvis.

–Økt omsetning

Leder av Amin Kalaaji hos Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi, opplyser at foreningen nå vil ta initiativ til å samle inn tall fra sine medlemmer.

–Vårt inntrykk at det er en viss økning i antall operasjoner, omsetning og resultat, men vi kan ikke sette fingeren på hvor mye. Det er særlig andelen rumpe forstørring med eget fet (BBL), intimkirurgi, brystforstørrelse med fett, og fettransplantasjon til ansiktet, som vokser, sier Kalaaji.

–Er det Kim Kardashian- effekten?

–Ja, men våre pasienter vil mer ha en harmonisering av baken og ikke nødvendigvis forstørre den uproporsjonalt, sier han.

Også Kalaaji ser en økning i andelen mannlige pasienter.

Minst fornøyd med magen

Selv om det ikke foreligger statistikk på området, så kan undersøkelsen som Ipsos MMI gjennomførte for Aleris i fjor, gi en pekepinn.

Over 1.000 personer ble intervjuet. Resultatet viste at 62 posent av de spurte kjenner noen som har utført plastikkirurgiske inngrep av kosmetiske eller medisinske årsaker.

12 prosent oppga også at de selv hadde utført plastikkirurgiske inngrep av kosmetiske eller medisinske årsaker. Videre anså 5 prosent av de spurte det som sikkert at de ville legge seg under kniven de kommende fem årene. Ytterligere 22 prosent sa de ville gjennomføre plastikkirurgisk inngrep dersom de følte seg hemmet av noe ved eget utseende.

Komplekser, usikkerhet, dårlig selvbilde og et ønske om å føle seg bedre, oppgis i undersøkelsen som de viktigste forklaringene på plastikkirurgiske inngrep av kosmetiske årsaker.

Over 80 prosent av dem som har utført kosmetisk og medisinsk plastikkirurgi oppga at inngrepet har hatt positiv betydning for egen livskvalitet.

Nordmenn er mest fornøyd med sine egne øyne og minst fornøyd med magen.