Gå til sidens hovedinnhold

Stadig større andel av nordmenn er utenfor arbeid

Det hjelper ikke at det skapes flere arbeidsplasser.

Torsdag la SSB frem nye tall for både arbeidsledighet og sysselsettingen.
Arbeidsledighetstallene (AKU) for november viste at fortsatt 4,1 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledig.

Antall sysselsatte økte også med 6000 personer, uten at det i november isolert endret sysselsettingsandelen.

Mer enn 3 av 10 står utenfor arbeidslivet

Men kvartalstallene for arbeidsstyrken (sysselsatte og arbeidsledige) viser at en stadig mindre del av befolkningen mellom 15 og 74 år er i arbeid. 69,4 prosent av disse er nå definert som en del av arbeidsstyrken.

(Utdanning isolert teller ikke som arbeidsstyrken, men hvis man også er i jobb.)

Det er derimot stor forskjell mellom kjønnene. 72 prosent av menn er i arbeid, mens 66,8 prosent av kvinnene er det.

Årsaken til fallet i yrkesaktive er ikke på grunn av økt arbeidsledighet. Ifølge SSB har det blitt 15000 færre arbeidsledige, og 20.000 flere sysselsatte. Men befolkningen har samtidig vokst med 28.000 i samme aldersgruppe.

Fall blant de mest aktive

SSB melder at det er spesielt påfallende at det er en markant nedgang i den mest yrkesaktive aldersgruppen.

- Yrkesdeltakelsen i aldersgruppen 25–54 år, som er den mest yrkesaktive del av befolkningen, falt fra 88,5 prosent i toppåret 2008 til 85,6 prosent i 2017. Vi må tilbake til 1994 for å finne en lavere yrkesdeltakelse samlet for denne aldersgruppen, skriver SSB.

Færre jobber ufrivillig deltid

Det blir samtidig stadig færre som er såkalt undersysselsatte. Ifølge SSB ble antallet redusert med 17000 på et år, i all hovedsak kvinner.

- I 2017 var det 59 000 undersysselsatte, regnet som årsgjennomsnitt. Vi må tilbake til 2008 og 2009 for å finne tilsvarende lave tall.

Hauglie: - Flere må i arbeid

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har følgende kommentar til tallene:

- Arbeidsmarkedet er i bedring, økonomien er i vekst, ledigheten faller og flere kommer seg i jobb. Det siste året har den negative utviklingen snudd. Vi ser at antall nordmenn i jobb øker. Andelen i arbeid falt jevnt fra 2008, men har flatet ut. Den sluttet å falle gjennom 2016, og stabiliserte seg i 2017 - på tross av at det blir flere eldre og på tross av innvandringen, sier Haugli til Nettavisen.

- Dette viser at regjeringens politikk har virket. Målrettede tiltakspakker spisset mot bransjene og de geografiske områdene som slet mest – i kombinasjon med satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon, samferdsel og vekstfremmende skattelettelser – har vært rett medisin.

Men nå varsler hun nye tiltak:

- Den positive utviklingen betyr imidlertid ikke at vi kan hvile på laurbærene. Tvert om. Skal vi lykkes med å opprettholde bærekraften i fremtidens velferdssamfunn, må flere i arbeid. Regjeringen inviterer derfor nå landets arbeidsgivere til en inkluderingsdugnad, der målet er å løfte flere på innsiden av arbeidsmarkedet. NAV tilbyr støtte og hjelpemidler til arbeidsgivere som er villige til å åpne dører for folk som står på utsiden. Jeg håper flest mulig tar utfordringen.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken