Statens milliardinnsparing kommer fram i rapporten Samfunnsøkonomisk analyse har laget for hovedorganisasjonen YS, skriver Dagsavisen.

En nedgang på sykefraværet på 10 prosent siden 2001 har bidratt til innsparingen i sykelønn, men ett av målene med IA-avtalen var å redusere sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med 2001.

Les også: Høyres Heidi Nordby Lunde vil gå til valg på endringer i sykelønnen

Avtalen, som reforhandles hvert fjerde år, løper ut 31. desember 2018, og skal etter planen reforhandles i høst. Flere arbeidsgiverforeninger har åpnet for å skrote avtalen. Flere av dem mener også det er på tide å kaste et kritisk blikk på sykelønnsordningen, som hvert år koster staten 40 milliarder kroner.

Les også: Vi trenger nye tiltak for å få ned sykefraværet

– Vi vil snu på alle steiner i arbeidet med å få ned sykefraværet og er også villige til å se på sykelønnsordningen. Vi mener det er naturlig at utvalget ser på ulike spørsmål knyttet til inntektsutviklingssystemet, inkludert sykelønn, og at dette er noe også partene diskuterer når vi blir invitert inn, sier NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom.

Les også: Sykelønnsdebatt med hakk i plata

– Sykelønnsordningen er løsningen, ikke problemet. I stedet for å ta penger fra folk, må vi se på hvorfor folk blir syke og hvilke tiltak vi kan sette inn på hver enkelt arbeidsplass, sier LO-nestleder Roger Haga Heimli.