*Nettavisen* Økonomi.

Staten, kapitalen og klimaet

Foto: Fotograf:Inge Berge (NA24)

Vi håper Trond Giske våger å ta rollen som nasjonale strateg.

(NA24-Leserinnlegg): I kveld reiser næringsminister Trond Giske til Bergen for å holde samråd med næringsliv, fagbevegelse og miljøfolk om statlig eierskap i en ny tid. Vi håper han får med seg tydelige vestlandske erfaringer om hva man kan oppnå ved å kombinere stat, kapital og noen sterke, samlende ideer.

Hensikten med næringsministerens Bergensbesøk er å få innspill til en ny stortingsmelding om statlig eierskap. Denne stortingsmeldingen bør vise hvordan statlige foretak kan bli verktøy for å skyve Norge inn i det fornybarsamfunnet alle er enige om at vi trenger. Og da er det ikke dumt å begynne diskusjonen på vestlandet.

Særlig utviklingen av vestnorsk energisektor har vist verdien av å kombinere en langsiktig stat, et dynamisk næringsliv og sterke ideer om hva man vil med samfunnsansvaret. Nå trenger vi å utnytte denne kombinasjonen for å utvikle et næringsliv tilpasset den altoverskyggende utfordringen de neste tiårene. FN, Barack Obama og norske politikere har alle stilt seg bak målet om å begrense den globale oppvarmingen til maks to grader. Nå må dette målet finne vegen inn i selskapenes strategier. Store, statseide selskaper som Statoil og Statkraft må bli flaggskip i det som er en helt nødvendig omstilling til et næringsliv som dag for dag bringer oss nærmere et utslippsnivå kloden kan leve med i lengden.

Her er noen viktige føringer Giske bør ta med inn i en oppdatert eierskapspolitikk: Togradersmålet må inngå som et prioritert styringsmål for alle statlig eide selskaper, med de konsekvenser dette får for statens eierskapsutøvelse. I Soria Moria-erklæringen I sier regjeringen at den vil «sikre et sterkt offentlig og nasjonalt eierskap for å nå viktige politiske mål». De prioriterte, overordnede eierstyringsmålene har så langt vært knyttet til markedsmessig avkastning, god industriell utvikling over tid og nasjonal forankring av viktige selskaper. Nå må klimahensynet løftes til samme nivå. I meldingen bør det uttrykkes forventninger til at selskapenes forretningsstrategier og virksomhet reelt bidrar til oppnåelse av det nasjonale og globale målet om å holde oppvarmingen under to grader. Regjeringen bør gjøre det klart at enkelte type selskapsaktiviteter er direkte i strid med nasjonale og internasjonale klimamål. Det bør utformes krav til at selskapene årlig rapporterer på hvordan deres kjerneaktiviteter bidrar til å nå styringsmål på klimaområdet

Det bør foreligge klare retningslinjer for hva staten som eier kan og bør gjøre når enkeltselskapers virksomhet ikke samsvarer med statens forventninger. Alternativene vil enten være å gripe inn som del av et aktiv eierskap eller selge seg ut og på den måten endre porteføljesammensetningen i det statlige eierskapet. Det å ikke gjøre noe, vil underminere statens autoritet som eier og «signalgiver». En statsråds konstitusjonelle ansvar er ikke begrenset til å omfatte det statsråden gjør, men også det han velger å ikke gjøre med de virkemidler han har tilgjengelig. Helt konkret mener WWF at staten må forme en politikk som trekker Statoil ut av kanadisk tjæresand, og som lar Statkraft beholde mer av overskuddet sitt for å investere i fornybar energi hjemme og ute.

Man utvikler ikke et fornybarsamfunn uten at noen våger å ta rollen som nasjonale strateger. Vi håper Trond Giske benytter den nye eierskapsmeldingen til å komme tungt inn på denne banen - og at dagens samråd med næringsliv, fagbevegelse og miljøfolk vil gi ham viktige innspill på veien.

AvRasmus Hansson
Generalsekretær WWF-Norge

NA24 samler de beste kommentatorene. Her er din daglige dose kommentarstoff.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.