*Nettavisen* Økonomi.

Staten krevde 1,1 milliarder – får ingenting

Foto: (Noregs Bank)

Kan påvirke norgeshistoriens største erstatningssak.

05.03.13 19:19

Norske skattemyndigheter mente at selskapet Arcade Drilling var skattemessig hjemmehørende i Norge i årene 2001 og 2002 og dermed skattepliktig her hjemme.

Dette sa Arcade Drilling seg uenig i og gikk til sak mot den norske stat. Selskapet mente at vedtaket var ugyldig, fordi det flyttet ut allerede i 2001.

Den norsk stat krevde rundt 700 millioner kroner i skatt, pluss tillegg for renter, og varslet om et tilleggskrav på rundt 400 millioner.

- Urettmessige påstander om skattesvik

I dag, som for 13 år siden, er Arcade kontrollert av det amerikanske riggselskapet Transocean.

- Vi fortsetter også arbeidet med å forsvare selskapet mot krav fremsatt i forbindelse med de ubegrunnede og urettmessige påstander om skattesvik i Norge fra over et tiår tilbake, sier konsernsjef Steven Newman i Transocean til Nettavisen NA24.

Klikk på bildet for å forstørre.

I dommen heter det:

«Etter dette har retten kommet til at Arcade var selskapsrettslig og skattemessig hjemmehørende i Norge fram til 19.12.02, hvoretter det må anses utflyttet til Storbritannia. Uten skatteavtalen ville dermed Arcade vært skattepliktig til Norge. Men skatteavtalen får anvendelse fordi selskapet også må anses skattemessig hjemmehørende i Storbritannia etter britisk skatterett og at skatteavtalens art 4 nr. 3 medfører at det er Storbritannia som får førsteretten til beskatningen fordi retten har funnet at det er mest sannsynlig at den virkelige ledelse på styrenivå befinner seg i Storbritannia.

Arcade har derfor vunnet fram og endringsligningen er ugyldig og må kjennes ugyldig.»

Arcade Drilling besto av eierskap til de to riggene Henry Goodrich og Paul B Loyd.

- Tingretten har lagt til grunn at det er korrekt som Arcade Drilling sa i sine selvangivelser for 2001 og 2002, at selskapet ledes fra Storbritannia, der det også har sin virksomhet. Dermed er selskapet skattepliktig i Storbritannia og ikke skattepliktig til Norge. Dette følger av skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia, sier partner Hanne Skaarberg Holen i Arntzen de Besche Advokatfirma, som representerer Transocean.

- Dermed har vi vunnet på korrekt skatterett, fortsetter hun.

Reddet av skatteavtale

Om staten anker dommen, er ennå ikke bestemt.

- Staten har mottatt dommen og vil vurdere hva vi skal gjøre videre, sier advokat Anders Wilhelmsen ved Regjeringsadvokaten til Nettavisen NA24.

Ettersom ledelsen av selskapet ble flyttet til Storbritannia, ble selskapet fra 2001 skattepliktig i Storbritannia. Etter skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia skal dobbeltbeskatning unngås ved at selskapet ikke lenger skatter til Norge, ettersom det heller ikke var noen virksomhet i Norge. Dette fikk skattekontoret opplysninger om i selvangivelsen for 2001. Britiske skattemyndigheter har fra 2001 behandlet selskapet som skattepliktig i Storbritannia.

I 2010 fattet Skatt vest vedtak om at selskapet allikevel skulle skatte til Norge i 2001 og 2002, men ikke i senere år. Samtidig ville de beskatte en tenkt gevinst på riggene ved utflytting. Det var først i 2008 at norsk skattelov fikk regler om slik «utflyttingsskatt», og vedtaket er basert på skattemessig gjennomskjæring.

Klikk på bildet for å forstørre.

Ifølge Holen hevdet Skatt vest at det var illojalt mot norske skatteregler å flytte virksomhet og hovedkontor til et annet land uten at selskapet ble oppløst.

EFTA-domstolen har allerede gitt en rådgivende uttalelse som støtter Arcades syn, at utflyttingsskatt ville være i strid med EØS-avtalen, ifølge Holen.

I dommen heter det:

«Retten behøver heller ikke ta stilling til om likvidasjonsbeskatning er i strid med EØS-retten, om verdifastsettelsen av riggene var forsvarlig eller om det foreligger saksbehandlingsfeil.»

Transocean må dekke sine egne saksomkostninger.

I dommen heter det:

«Arcade har vunnet saken fullstendig og skal i utgangspunktet tilkjennes saksomkostninger etter hovedregelen i tvisteloven § 20–2 (1). Retten finner imidlertid at unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 20–2 (3) får anvendelse, slik at Staten fritas for omkostningsansvaret i sin helhet. Retten har funnet saken svært tvilsom.»

Tidenes største erstatningssak

Økokrim har gjort beslag og avhør i Norge og Storbritannia på basis av mistanke om skatteunndragelse. Det er også tatt ut tiltale mot Arcade Drilling, to andre Transocean-selskaper og to rådgivere for angivelig medvirkning til skatteunndragelse.

Det er tidenes største erstatningssak.

Transocean mener at denne skattesaken bør påvirke denne delen av straffesaken som for tiden pågår i Oslo tingrett.

LES HER: – Jeg vil saksøke dem til jeg dør

LES HER: Et par timers arbeid kan koste Sverre 1,8 milliarder

Samlet mener Økokrim at det ble unndratt skatt for vel 10 milliarder kroner, en sum uten sidestykke i norske rettshistorie.

- Straffesaken startet i desember, og ingen avgjørelser er forventet før tidlig i 2014. Vi tror at denne dommen vil ha positive konsekvenser for andre utestående skattesøksmål i Norge, sier Newman.

Han får støtte av sin advokat, som viser til siste avsnitt på side 31 i dommen.

- Tingretten har gitt klar beskjed om at Skatt vest fikk tilstrekkelige opplysninger ved innleveringen av Arcade Drilling AS’ selvangivelser. Ligningskontoret hadde oppfordring til å foreta ytterligere undersøkelser og eventuelt ta opp spørsmålet med britiske skattemyndigheter om de var i tvil. Det ble ikke gjort. Vi har dermed også fått medhold i at det ble inngitt tilstrekkelige opplysninger, sier Holen.

Om det ble inngitt tilstrekkelige opplysninger ved innlevering av selvangivelsene er et spørsmål som står veldig sentralt i straffesaken, og ifølge Holen, tilsier at Økokrim bør foreta en fornyet vurdering av tiltalen.

Morten Eriksen i Økokrim har ikke besvart Nettavisen NA24s henvendelse.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag