Gå til sidens hovedinnhold

Staten sparte en halv milliard på at NAV fratok nordmenn støtte

Innstramningen i både dagpengeordningen og arbeidsavklaringspenger i 2018 sparte NAV for totalt 505 millioner kroner.

I 2018 ble det innført nye innstramminger for arbeidsavklaringspenger. Tidligere har det blitt innført innstramninger for dagpengeordningen. Totalt fikk 2.300 personer stanset dagpenger fordi de nektet å delta på tiltak eller møte med NAV. 600 personer nektet å motta tilbud om arbeid, og 8.500 nordmenn fikk dagpenge-stopp fordi de hadde sagt opp jobben uten god nok grunn.

Total ga endringene en innsparing på totalt 505,7 millioner kroner. Det opplyser Nav i en e-post til Nettavisen.

Etaten forteller til Nettavisen at det nye regelverket innebærer at du kan få midlertidig stans i dagpengeutbetalingen dersom du ikke oppfyller enkelte krav.

Kravene går ut på å møte opp til kurs eller andre aktiviteter som jobbsøker. Hvis man ikke følger kravene, vil man kunne få 4, 8, 12 eller 26 uker stans i utbetalingene.

Les mer: Over 11.000 fratatt Nav-støtte i fjor

Utydelig NAV

På spørsmål fra Nettavisen er det ikke enkelt å forstå hva Nav selv mener om innstrammingen. De registrerer bare at innstrammingen er skjedd.

– NAV iverksetter politikken vedtatt av Stortinget. Vi ønsker i utgangspunktet ikke at noen skal miste en ytelse for en kortere eller lengre periode mens de er arbeidsledige eller følges opp mot arbeid, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng til Nettavisen.

Hun understreker imidlertid at det ikke er så enkelt.

– Men samtidig støtter vi generelt at det stilles krav til ytelser man får under jobbsøking. Det bidrar til å legitimere trygdeordningene, sier hun.

Statsråden utelukker ikke flere innstramminger

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mener innstrammingene de innførte var helt riktig. Hun utelukker ikke at det vil komme flere.


– Arbeid og aktivitet over hele linja er regjeringens politikk. Vi mener det er god omsorg å stille krav til folk. Sier du opp jobben selv og ikke ønsker å delta i tiltak eller takker nei til jobb, kan du få midlertidig stopp i ytelsen, sier hun til Nettavisen.

Om regjeringen får det som den vil, blir det innstramminger for sosialhjelpmottakere også.

– Aktivitetsplikt for sosialhjelpmottakere har vi varslet at vi vil utvide til dem over 30 år, sier Hauglie.

Les mer: Her er NAV-reglene som er blitt endret i 2019

Ministeren understreker at målet er at færrest mulig skal gå på trygd.

– Vi ønsker flest mulig i jobb, og færrest mulig på trygd. Å stille krav om aktivitet i velferdsordningene er en viktig måte å sørge for at vi ivaretar velferdssamfunnets bærekraft, hevder Hauglie til Nettavisen.

– For mange har blitt rammet

Det er langt fra alle som er like begeistret for innstrammingene. Stiftelsen Rettferd for taperne jobber mye med å hjelpe folk som er i kontakt med NAV. De er kritisk til de strengere reglene.

– Vi registrerer at flere har blitt rammet av dette enn hva vi fikk inntrykk av da dette ble foreslått, sier generalsekretær Tor B. Slaathaug.

De merker økning i henvendelser knyttet til denne typen saker, og mener det nye regelverket har en sammenheng med det.

– Stiftelsen har merket en vesentlig økning i 2018 i antall henvendelser som gjelder NAV, sier Slaathaug til Nettavisen.

Les også

968 personer ble anmeldt for trygdesvindel i 2018

Kommentarer til denne saken