Gå til sidens hovedinnhold

Staten sponser strømregningen

230.000 nordmenn får kuttet strømregningen med over en tredjedel.

De omlag 230.000 innbyggerne i Troms og Finnmark slipper å bekymre seg så mye over strømregningen. I de to fylkene slipper de unna både elavgift, moms og elsertifikat-avgiften som introduseres fra nyttår.

Se tabell nederst i saken for oversikt over hvor mye nordlendingene sparer

Med utgangspunkt i gjennomsnittspriser på strøm betaler en normalhusholdning cirka 16.500 kroner årlig for strømmen (forbruk på 20.000 kilowattimer (kWh). Totalregningen for husholdningen i Nord-Norge ender på 13.142 kroner - en rabatt på 3.285 kroner takket være momsfritaket.

Staten sponser over en tredjedel
I Nord-Troms og Finnmark slipper de enda billigere unna. I tillegg til momsfritaket slipper de unna elavgiften og den kommende elsertifikat-avgiften. Totalt betaler husholdninger i Nord-Troms og Finnmark 10.900 kroner for et årlig forbruk på 20.000 kWh. Det er en rabatt på 5.777 kroner sammenlignet med en Oslo-husholdning. Folk i Troms og finnmarkingene slipper altså unna med en strømregning som tilsvarer 67 prosent av det normale husholdninger betaler.

Til neste år blir differansene enda større til fordel kunder i nord. Siden Nord-Troms og Finnmark er fritatt for elavgiften slipper de også å betale den nye elsertifikat-avgiften som introduseres fra nyttår. Avgiften innføres i forbindelse med den nye elsertifikatordningen.

- De som i dag ikke betaler elavgift slipper også unna elsertifikatkostnaden. Ifølge mine beregninger vil avgiften variere fra cirka én øre per kWh i 2012 og opp til cirka 10 øre per kWh i 2020 avhengig av prisen på sertifikatene, sier markedssjef i Gudbrandsdal Energi Jan Jansrud til NA24.

Differansen øker
Det betyr at de som er bosatt i Nord-Troms og Finnmark vil motta en stadig mer subsidiert strømregning ettersom årene går.

Med dagens priser vil strømregningen for et forbruk på 20.000 kWh ende på cirka 18.427 kroner i 2020 for husholdninger i Midt- og Sør-Norge. Fritak for moms, elavgift og elsertifikatavgift for kunder i Troms og Finnmark kutter regningen med cirka 7.500 kroner til 10.900 kroner. Målt i prosent utgjør rabatten hele 40 prosent.

Den nye elsertifikatordningen er ment å bidra til økt fornybar kraftproduksjon.

- Avgiften innebærer at vi som kraftleverandør må betale en gitt prosentandel av strømmen som vi leverer til sluttbrukerne. Andelen i 2012 er satt til tre prosent. Denne vil stige til 18,3 prosent i 2020 for deretter å falle til null mot 2035, sier Jansrud.

Slik blir strømregningen i 2012 for en husstand med årsforbruk på 20.000 kWh:

*I regnestykket har vi forutsatt en gjennomsnittlig kraftpris på 31,2 øre per kWh.MinSpot.no: Velg strøm til innkjøpspris og kutt regningen

Reklame

Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus

Kommentarer til denne saken