*Nettavisen* Økonomi.

Statens egen torpedo får bot

Foto: Marit Hommedal

Statens innkrevingssentral får to bøter for å ha opptrådt «grovt uaktsomt».

27.11.09 16:04

Klagenemnda for offentlige anskaffelser ilegger Statens innkrevingssentral to gebyr pålydende 130.000 kroner og 680.000 kroner for brudd på anskaffelsesregelverket, heter det i en melding fra Konkurransetilsynets fredag.


Gebyr på 130 000 kroner
I klagenemndas avgjørelse ilegges Statens innkrevingssentral overtredelsesgebyr for å ha brutt kunngjøringsplikten etter forskrift om offentlige anskaffelser.

Dette skjedde ved anskaffelse av ombyggingsarbeid i forbindelse med utvidelse av kantinen i kontorlokalene.

- Klagenemnda fant at Statens innkrevingssentral hadde opptrådt grovt uaktsomt, heter det i en melding.

Dette skjedde ved vurderingen av om anskaffelsen var kunngjøringspliktig, ble lagt til grunn at unntaksbestemmelsen i forskriften kom til anvendelse.

Gebyr på 680 000 kroner
I klagenemndas avgjørelse ble Statens innkrevingssentral dessuten ilagt et overtredelsesgebyr pålydende 680.000 kroner for å ha brutt kunngjøringsplikten etter forskrift om offentlige anskaffelse av server til en verdi av 8,5 millioner kroner.

- Klagenemnda fant at Statens innkrevingssentral opptrådte grovt uaktsomt da den ved vurderingen av om anskaffelsen var kunngjøringspliktig, heter det der også.

Klagenemnda uttalte at heller ikke bestemmelsen kom til anvendelse, slik at anskaffelsen av serveren skulle vært kunngjort i samsvar med regelverket.

Annonsebilag