*Nettavisen* Økonomi.

Statens superlån tilsvarer saftig lønnstillegg

Foto: SPK.

Boliglån fra denne statlige «banken» er det samme som en fet lønnsøkning.

24.05.13 12:32

Til tross for at Norges Bank har holdt renten uendret har flere av landets største banker hevet rentene på utlån i løpet av våren. Det gjelder imidlertid ikke de statlige utlånsinstitusjonene Statens Pensjonskasse og Husbanken.

Det betyr at titusenvis av nordmenn, et uvisst antall med startlån i Husbanken og cirka 63.500 statsansatte lånekunder i SPK, nyter godt av boliglånsrenter som ligger vesentlig lavere enn hos vanlige banker. Det gir store besparelser i løpet av ett år.

SPK opererer i øyeblikket med en effektiv utlånsrente på 2,3 prosent. Det er mer enn halvannet prosentpoeng lavere enn det de billigste bankene tilbyr.

I SPK er det maksimale boliglånet for medlemmer 1,7 millioner kroner.

Tilsvarer lønnstillegg på over 20.000
Som tabellen nederst i saken viser betyr den lave renten på 2,3 prosent effektivt i SPK en besparelse på fra 15.660 kroner til over 30.000 kroner årlig sammenlignet med vanlige banker (boliglån på 1,7 millioner, 80 prosent finansieringsgrad, flytende rente og 25 års nedbetaling).

For å veie opp for differansen til SPK må kunder i vanlige banker hå et lønnstillegg på mellom cirka 30.000 og 60.000 kroner. Årsaken til at summene dobles er marginalskatten. Marginalskatten er den skatteprosenten du må betale hvis du tjener én krone mer. Den høyeste marginalskatten du kan få på lønnsinntekt i år er 47,8 prosent (inntrer ved inntekter over 828.300 kroner. Nordmenn som tjener mellom 203.251 kroner og 509.600 kroner får en marginalskatt på 35,8 prosent. Nordmenn som tjener mellom 509.600 kroner og 828.300 kroner har en marginalskatt på 44,8 prosent.

Differansen til SPK reduseres på grunn av skattefradraget for renter på 28 prosent. En boliglånskunde i SpareBank 1 Gudbrandsdal som betjener en effektiv boliglånsrente på 4,02 prosent betaler 68.340 kroner i rente det første året. Ett statsansatt medlem i SPK betaler til sammenligning 39.100 kroner. Differansen på 29.240 kroner innebærer at kunden i SpareBank 1 Gudbrandsdal får 8.187 kroner mer i netto skattefradrag enn kunden i SPK. For å veie opp for rentedifferansen til kunden i SPK måtte kunden i SpareBank 1 Gudbrandsdal derfor hatt et lønnstillegg på cirka 24.095 kroner i stedet for tallet i tabellen på 32.283 kroner.

Antall boliglånskunder vokser kraftig i SPK
Stadig flere fristes av den superlave renten i Statens Pensjonskasse. I 2011 økte antall nye lånesøknader med 40 prosent sammenlignet med 2010

Alle yrkesaktive og pensjonister i SPKs medlemsbedrifter kan søke boliglån i SPK. Alle som jobber i staten er medlem. I tillegg kommer ansatte i skoleverket, mange bedrifter innen forskningssektoren, forskjellige forvaltningsbedrifter samt andre offentlige virksomheter. Statsråder, stortingsrepresentanter og medlemmer av Sametinget er også medlemmer.

SPKs medlemmer kan maksimalt søke om 1,7 millioner kroner i lån. Snittbeløpet per lån i 2011 var 1,3 millioner kroner og 1.354.000 kroner i 2012.

Til tross for at 450.000 medlemmer av SPK kvalifiserer til boliglån har statsinstitusjonen kun cirka 46.000 lånekunder.

Har du fått avslag på lån hos SPK? Da vil vi gjerne snakke med deg. Kontakt journalisten her.

Stor økning også hos Husbanken
– I 2012 innvilget kommunene 12 500 startlån. Gjennomsnittlig lånebeløp var 562 000, tilsvarende 40 prosent av boligens verdi. Gjennomsnittlig pris for boliger hvor startlån inngikk i finansieringen var med andre ord rett i overkant av 1,4 millioner kroner, opplyser avdelingsdirektør i Husbanken Are Martin Sauren til Nettavisen NA24.

Ved årsskiftet hadde Husbanken ca. 33,5 milliarder (startlånsmidler) utestående i kommunene.

Differansen mellom SPK og Husbankens boliglånstilbud illustreres i tabellen under.

Tallene gjelder et boliglån på 1,7 millioner kroner over 25 år, flytende rente og 80 prosent finansieringsgrad. Kilde: Finansportalen.no 21.05.13.

Klikk på bildet for å forstørre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.