Gå til sidens hovedinnhold

Statlig millionkrangel

Avinor nekter å betale Statsbygg 10 millioner kroner for opprenskning av grunnen på gamle Fornebu.

Les NA24 på mobil

I 2004 sendte Statsbygg regning til Avinor for jobben med å fjerne forurensningen i grunnen på den gamle hovedflyplassen. Problemet var bare at Statsbygg ved en feiltakelse satte «sluttfaktura» på regningen.

NA24 - din næringslivsavis

– Når Avinor har mottatt en sluttfaktura, forholder vi oss til det. Det er derfor ikke satt av mer midler til å dekke opprydningen på Fornebu, sier senior kommunikasjonsrådgiver Jørn Bremtun i Avinor til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) får Statsbygg støtte. De mener det ikke kan tillegges vekt at Avinor merket fakturaen feil. Nå ber FAD Samferdselsdepartementet ta affære og sørge for at Avinor betaler. Det er Samferdselsdepartementet som eier Avinor.

Opprenskningen på Fornebu startet i 1999, og pågår ennå. 500.000 kubikkmeter masse er gravd opp, og Avinor har betalt 107 millioner kroner for jobben.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre