*Nettavisen* Økonomi.

Statlig superlån kan påvirke boligprisene

Foto: Henning Aarset (NA24)

- I første omgang kan dette kanskje føre til et litt sterkere prisfall i boligmarkedet.

Nettavisen NA24 har i en rekke artikler den siste tiden satt søkelyset på Husbankens startlånsordning.

Les sakene her
- Hvorfor skal staten hjelpe dem som ikke har råd, med å kjøpe bolig?

Tidligere i år meldte regjeringen om at Husbankens utlånsramme er satt til 20 milliarder kroner i 2014.

Dette er samme låneramme som i utgangspunktet ble satt for 2013, men denne ble økt med 5 milliarder kroner i forbindelse med revidert statsbudsjett. Husbanken gir, foruten boligtilskudd og bostøtte, grunnlån og startlån til vanskeligstilte i boligmarkedet. Husbankens utlånsramme omfatter også startlån som skal hjelpe personer med langvarige vansker på boligmarkedet til å skaffe seg egen bolig.

- Liten innvirkning de siste ti år
Ved at Husbanken gir milliarder i boliglånsstøtte, til dem som ikke har mulighet til å etablere seg i boligmarkedet på grunn av lav inntekt, er det naturlig å tro at staten bidrar til å øke presset i boligmarkedet - ved at etterspørselen etter boliger blir større.

Men er det slik?

- Virkningen på bruktboligprisene de siste ti årene har nok vært liten - virkningen ville først og fremst vært synlig dersom Husbankens utlån hadde bidratt til økt boligproduksjon, sier Kjell Senneset, sjeføkonom ved Prognosesenteret, til Nettavisen NA24.

Med fallende boligpriser er det imidlertid grunn til å tro at de statsfinansierte lånetakerne vil få større innvirkning på boligprisutviklingen.

- Husbankens andel av lån til nye boliger har imidlertid vært lav de siste årene, fordi de fleste utbyggere har valgt privatfinansierte løsninger. De har de fått en større del av lånebehovet dekket i private banker. Dette er kanskje i ferd med å endre seg nå, siden de private bankene er blitt litt «gjerrigere». Det har ført til sterk økning i etterspørselen etter husbanklån i år, som dermed bidrar til å holde boligbyggingen oppe. I første omgang kan dette kanskje føre til et litt sterkere prisfall i boligmarkedet, siden Husbanken bidrar til å øke tilbudet av nye boliger, sier Senneset.

Og fortsetter:

- Til gjengjeld blir prisoppgangen, når den kommer, mer moderat, og det er bra. Altså, i motsetning til tidligere, kan Husbanken komme til å påvirke boligprisene de nærmeste årene.

- Bidrar til å jevne ut boligbyggingen
Mange har engasjert seg i debatten om Husbankfinansierte startlån.

Mange støtter ordningen, og mener det er samfunnets plikt å støtte de vanskeligstilte, er andre helt i mot at det offentlige hjelper folk med å kjøpe seg husrom.

«Startlån og andre offentlige støtteordninger bidrar bare til at de rimeligste boligene blir dyrere, og man kan lure på hensikten med at staten bidrar til økte boligpriser. Bolig er en knapp ressurs, og når staten hjelper "de fattigste" med å kjøpe bolig er det andre grupper som stenges ute. Politikken er i seg selv meningsløs.», skriver en.

«Det ironiske er vel at disse lånene er med på å presse prisene på bolig opp. Da jeg solgte sist var de to høyeste budgiverne finansiert av staten. Bra for meg som fikk mere penger, men et skudd i foten for regjeringen som klager over høye boligpriser.», skriver en annen.

Sjeføkonomen ved prognosesenteret støtter ordningen.

- Generelt synes jeg at Husbanken er god å ha, siden de bidrar til å jevne ut boligbyggingen - de gir lån når andre holder igjen – og de hjelper unge inn i boligmarkedet gjennom startlånordningen, sier han, til Nettavisen NA24.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag