Helge Lund og Statoil leverer greie resultater i tredje kvartal, og pengene strømmer inn.

Kontantstrømmen fra driften var på 22,5 milliarder kroner i tredje kvartal. Dette tilsvarer hele 375 millioner kroner hver virkedag i kvartalet.

Grunnet endringer i arbeidskapitalen ble kontantstrømmen redusert med 9,9 milliarder og samlet ble kontantstrømmen fra driften svekket med 8,3 milliarder kroner sammenlignet med tredje kvartal 2008. I tillegg medførte negative endringer i engangsposter til å redusere kontantstrømmen med 9,4 milliarder kroner. Det var også 4,5 milliarder kroner i lavere kontantstrøm fra underliggende drift.

Disse negative endringene ble delvis motvirket av 15,5 milliarder kroner i lavere skattebetalinger. Samlet ble kontantstrømmen bedret med 7,2 milliarder kroner når investerings og finansieringsaktiviteter er tatt med.

Omtrent som ventet
Nettoresultatet til Statoil endte på 6,6 milliarder kroner, noe som var svakt bedre enn fjorårets 6,3 milliarder kroner. På forhånd var det ventet 6,6 milliarder kroner i kvartalet. Kvartalsrapporten viser videre at driftsinntektene var bedre enn ventet, mens driftsresultatet var svakere.

I tredje kvartal var driftsresultatet på 28,6 milliarder kroner, noe som var en klar nedgang fra 47 milliarder kroner i fjor. Her var det ventet 31,1 milliarder kroner i kvartalet. Driftsinntektene til selskapet var på 122,45 milliarder kroner i tredje kvartal, mot 174,5 milliarder kroner i fjor. Her ventet analytikerne i snitt 116,5 milliarder kroner, ifølge TDN Finans.

Det er særlig resultatposten justert driftsresultat som er sterkt i kvartal, som er driftsresultatet med enkelte restruktureringskostnader skrellet bort. Det justerte driftsresultatet etter skatt endte på 9,3 milliarder kroner, noe som er ned fra 15,4 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Lik guiding
Nesten like viktig som selve tallene i kvartalsrapporten, er fremtidsutsiktene til toppsjef Helge Lund. Han melder om få endringer i utsiktene i siste kvartalsrapport, fra den forrige.

Statoil venter at produksjonskostnaden på selskapets egen produksjon vil ligge på 33 til 36 kroner pr. fat i perioden 2009 til 2012. Selskapet opplyser videre i kvartalsrapporten at de vil fullføre 70 lete- og avgrensningsbrønner i 2009, og venter letekostnadene på 2,7 milliarder dollar.

Statoil holder sin produksjonsprognose på 1.950 millioner fat oljeekvivalenter (olje og tilsvarende) pr. dag. For 2012 er prognosen for olje og gassproduksjonen på 2,2 millioner fat.