Gå til sidens hovedinnhold

StatoilHydro øker forskningspotten

StatoilHydro vil bruke 2, 14 mrd. på forskning i år.

StatoilHydro melder fredag at konsernet vil øke investeringsbudsjettet til forskning med 20 prosent i år sammenlignet med 2007. Dermed stilles 2,14 milliarder kroner til disposisjon.

NA24 - din næringslivsavis

- Aktivitetene vil dermed øke innenfor selskapets fem definerte forskningsprogrammer, samtidig som det legges opp til et målrettet samarbeid med øvrige norske forskningsmiljøer, skriver StatoilHydro i en pressemelding.

StatoilHydro har i løpet av månedene etter fusjonen jobbet med å etablere en felles F&U-portefølje basert på de individuelle teknologistrategiene og -porteføljene som de to selskapene tidligere hadde hver for seg. I den nye porteføljen er det ifølge selskapet lagt vekt på at StatoilHydro skal kunne utnytte synergieffektene som fusjonen åpnet for og samtidig ta høyde for utfordringene knyttet til fremtidig vekst.

Fem programmer
F&U-porteføljen er nå delt inn i følgende fem programmer: Leting, Økt oljeutvinning, Nye utbyggingsløsninger, Olje og Gass Verdikjede og Ny energi og Nye Ideer. I tillegg samarbeider selskapet med universitets- og høyskolemiljøene.

Forskningsprogrammene er utformet slik at kortsiktige gevinster av teknologi og kunnskap kan anvendes så snart de er kvalifisert og samtidig inngå i en langsiktig plan for teknologiutvikling.

– Tilpasningene som nå er gjort, bringer oss også et skritt nærmere selskapets nye teknologistrategi som er under utvikling og vil gjelde fra og med 2009, forteller Svenn Ferry Utengen, leder for arbeidet med StatoilHydros teknologistrategi.

Veksten flyttes fra Norge
StatoilHydro viderefører samarbeidet med norsk industri og forsknings- og utviklingsmiljøene gjennom å bruke halvparten av midlene, i overkant av 1 milliard kroner, eksternt.

– Mye av veksten fremover vil imidlertid skje utenfor Norge, derfor må teknologien vi utvikler være internasjonalt konkurransedyktig. Her har vi vist at norsk industri kan levere, eksempelvis innen undervannsteknologi. På norsk sokkel vil utviklingen innebære virksomhet på dypere vann - lenger mot nord. Samtidig vil StatoilHydro også ha oppgaver med lignende utfordringer internasjonalt, sier Utengen.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre