Statsansatte får rentehopp

Statens Pensjonskasse

Statens Pensjonskasse Foto: Scanpix.

Det samme gjør de med lite penger.

14.10.13 13:08

Nærmere 60.000 ansatte i det offentlige med lån i Statens Pensjonskasse får et påslag i renten på 0,5 prosentpoeng neste år dersom regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt.

Regjeringen foreslår at påslaget på den såkalte normrenten økes fra 0,5 til 1,0 prosentpoeng. Låntakere i Statens Pensjonskasse, der kun ansatte i offentlig sektor kan søke lån, nyter i dag godt av en svært gunstig rente på om lag 2,25 prosent. Dette er vesentlig under bankenes normale boliglånsrenter.

Regjeringens forslag til påslag i normrenten vil innebære at lånerenten fra 1. mars neste år blir satt opp til 2,75 prosent, uavhengig av utviklingen i rentemarkedet for øvrig. Det betyr at de vel 57.000 låntakerne i Statens Pensjonskasse får økt sine renteutgifter med til sammen 291 millioner kroner, ifølge E24.

De gunstige lånevilkårene kommer også arbeidstakere som tar opp lån hos arbeidsgiver til gode. Økningen neste år gjelder også for disse lånene.

Samme i Husbanken
Husbankens visjon er at «alle skal kunne bo godt og trygt». En av hovedoppgavene er å hjelpe kommunene med å legge til rette for de vanskeligstilte i boligmarkedet, ved å gi lån, boligtilskudd og bostøtte til husholdninger med lave inntekter og høye boutgifter.

Renta i Husbanken er merkbart lavere enn det du får i vanlige banker, men i det nye statsbudsjettet blir det nå foreslått en renteøkning som utligner forskjellene noe..

Husbankens renter følger også renten på statskasse veksler med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Regjeringen foreslår å øke påslaget til 0,75 prosentpoeng. Renteøkningen vil gjelde fra 1. mars 2014 for lån med flytende rente, samt for lån med fast rente hvor søknaden er kommet inn fra og med 14. oktober 2013.

Renteøkningen vil bidra til noe høyere inntekter for staten i årene framover. Staten utbytte fra Kommunalbanken, og det er anslått at utbyttet vil øke noe i årene fremover som følge av høyere egenkapital i banken.

20 milliarder i Husbanken
Videre foreslår Regjeringen at Husbanken får en utlånsramme på 20 milliarder kroner neste år. Dette melder NTB.

Til sammen 4,2 milliarder kroner foreslås bevilget til bostøtte og tilskudd til ulike boligtiltak i 2014, framgår det av Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag.

Husbankens utlånsramme omfatter også startlån som skal hjelpe personer med langvarige vansker på boligmarkedet til å skaffe seg egen bolig.

Regjeringen varsler også at den vil legge til rette for en boligstøtteordning som er bedre innrettet mot barnefamilier med lave inntekter og foreslår å styrke boligstøtten med 50 millioner kroner. Den samlede bevilgningen til boligstøtte blir på 3 milliarder kroner i 2014.

Regjeringen foreslår også å øke rammen til småkommuneprogrammet med 30 millioner kroner til 45 millioner kroner i 2014.

Småkommunesatsingen skal gi de minste kommunene mer kapasitet til å utvikle attraktive lokalsamfunn for innbyggere og næringsliv.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag