*Nettavisen* Økonomi.

Statsansatte nærmer seg 500.000

En betydelig del av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes at kvinner tar en større del omsorgspermisjonen.

Lønnen til de statsansatte stiger.

03.02.11 21:32

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 38.700 kroner per 1. oktober 2010. Dette er 1.900 kroner eller 5,2 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Lønnsstatistikken for ansatte i staten omfatter i tillegg til ansatte i forvaltningen, blant annet ansatte i de statlige delene av undervisning, samferdsel, helse- og sosialtjenester eksklusive helseforetakene, faglig teknisk tjenesteyting og bygg- og anleggsvirksomhet, heter det i en melding fra Statistisk Sentralbyrå.

Månedslønna for ansatte i helse- og sosialtjenester eksklusive helseforetakene utgjorde i snitt 33-900 kroner per 1. oktober 2010. Dette var en økning på 5,6 prosent fra året før. Ansatte i statlig bygge- og anleggsvirksomhet hadde en tilsvarende månedslønn på 36.900 kroner, eller 3,3 prosent mer enn året før. Til sammenligning økte månedslønna med 3,9 prosent til 38.000 kroner for ansatte i statlig undervisning, hvor vi blant annet har ansatte ved universitetene.

Heltidsansatte menn i staten hadde en månedslønn på 40.300 kroner, mens heltidsansatte kvinner hadde en månedslønn på 36.800 kroner. Dette tilsvarte en vekst på henholdsvis 4,9 og 5,7 prosent, eller 1.900 kroner og 2.000 kroner.

Heltidsansatte i statlig forvaltning hadde en månedslønn på 38.600 kroner, en lønnsvekst på 2.100 kroner eller 5,8 prosent fra oktober 2009. Statlig forvaltning omfatter offentlig administrasjon og forvaltning, administrasjon av utenriks- og sikkerhetssaker og trygdeordninger underlagt offentlig administrasjon. Månedslønnen for ansatte i politi- og påtalemyndighet var på 39.600 kroner, noe som tilsvarte en vekst på 2.800 kroner eller 7,6 prosent fra året før.

Til sammenligning hadde ansatte i retts- og fengselsvesenet en månedslønn på 39.000 kroner, en vekst på 2 .100 kroner eller 5,7 prosent. I forsvar var månedslønna i gjennomsnitt på 36.600 kroner. Dette tilsvarte en vekst på 4 prosent fra året før. Heltidsansatte som jobber med utenrikssaker, hadde en månedslønn på 46.100 kroner. Dette var en økning på 6,7 prosent fra året før.

For å sammenligne lønna til heltids- og deltidsansatte regnes lønna til de deltidsansattes om til heltidsekvivalenter, det vil si hva månedslønna ville vært om de jobbet heltid. Månedslønna for alle deltidsansatte i staten var etter denne omregning på 35.100 kroner, en økning på 5,1 prosent fra året før.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.