- Slike gavepakker betyr at vi må leve med høyere skatter og dårligere velferdtilbud enn ellers, sier professor Petter Bjerksund på Norges Handelshøyskole til Dagens Næringsliv.

Ved at Orkla/Elkem solgte kraftverk til offentlige eiere forsvant hjemfallsretten og Orkla kunne få dobbelt så høy pris som ved et salg til private ifølge Bjerksund.

- Dette var en gavepakke til aksjonærene i private selskaper underlagt hjemfall. Nå ser vi at aksjonærene i Orkla har begynt å åpne opp pakken og cashe inn, sier Bjerksund til DN.

Selv om det er den offentlige eieren som får omgjort konsesjonsvilkårene er det den private eieren som kan cashe inn. Orkla kunne bokføre en gevinst på 3,5 milliarder kroner på salget av kraftverkene i Svelgen og Bremanger, skriver DN.

- Det er litt sært å kalle dette en gavepakke. Dette har man hatt lov til å gjøre i lang tid, sier direktør Jon Chr. Hovland i Elkem til avisen.