*Nettavisen* Økonomi.

Stemples som skruppelløs

Foto: (BA)

Carl Fredrik Seim får all skyld for bedrageriene.

03.11.10 21:32

Tor Arne Uppstrøm blir trodd. I dag ble 67-åringen frikjent.

Seim har hele tiden forklart at Uppstrøm var klar over hvor pengene var hentet fra. Men ingen andre vitner har forklart at Uppstrøm visste at Seim foretok overføringer og betaling fra konti i Mjellem-systemet, skriver Bergensavisen.

Tingrettsdommer Arne Langeland slår fast at det er helt nødvendig å gå inn på Seims troverdighet. For de tre dommerne fremstår Seim som en som "aldeles skruppeløst har tatt seg til rette og på forskjellig vis disponert over andres midler". Retten ble heller ikke begeistret for Seims vitnemål i saken mot Uppstrøm.

Lovlig
"..i nærværende sak oppfatter retten at Carl Fredrik Seim har en forflatet følelsesmessig holdning til de handlinger han er dømt for - og overfor dem som han har påført tildels betydelige økonomiske tap", heter det i dommen.

Retten mener at Uppstrøm kan ha oppfattet at det var mulig for Seim på lovlig vis å skaffe til veie betydelige likvide midler fra aksjeselskapene han eide.

- Jeg stolte på ham og at han var økonomisk solid, helt frem til mai 2003, har Uppstrøm tidligere uttalt.

Pådriver
Bergen tingrett legger vekt på at Uppstrøm var avhengig av at prosjektet ble utviklet og solgt slik som planlagt for at han skulle bli fri gjelds- og garantiansvaret.

Dommerne mener at det med styrke taler imot at Uppstrøm skulle være pådriver overfor Seim i hans tapping av konsernet. En investor deltar normalt ikke i ulovlige uttak fra eget investeringsobjekt - og ganske særlig ikke i en så stor grad at investeringen blir verdiløs, påpeker de enstemmige dommerne.

Retten fastslår at Uppstrøm heller ikke har opptrådt uaktsomt - at han burde forstått at de 15 millionene han fikk overført stammet fra straffbare handlinger.

- Det kan derfor vanskelig kreves av tiltalte at han skulle foreta nærmere undersøkelser for å skaffe seg slik kunnskap - en kunnskap som verken administrerende direktør eller økonomiansvarlig innen konsernet eller revisor på det tidspunkt var i besittelse av, fremgår det av dommen.

Les flere saker hos: Bergensavisen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.