NA24.no

Sterke tall fra Statoil

Sist oppdatert:
Selskapet reddes av lavere skatt.

Statoil leverer et resultat før skatt på 28,3 milliarder kroner i andre kvartal mot et resultat før skatt på 32,2 milliarder kroner i samme periode året før. Nettoresultatet økte til 10,95 milliarder kroner fra 9,84 milliarder kroner. Dette skyldes at skattekostnaden ble lavere i perioden samt at de økte salget av naturgass.

NA24 - din næringslivsavis

Driftsinntektene økte til 109 milliarder kroner fra 108,4 milliarder kroner i andre kvartal 2006.

Som ventet
Resultatene som Statoil leverer er på linje med det analytikerne hadde ventet. Ifølge estimater innhentet av SME Direkt på vegne av TDN Finans ventet analytikerne at resultat før skatt skulle ende på 28,1 milliarder kroner fra driftsinntekter på 103,63 milliarder kroner. Nettoresultatet var ventet å lande på 9,1 milliarder kroner.

- Vi leverer sterke resultater og rekordhøy internasjonal oljeproduksjon, samtidig som vi fortsetter å posisjonere oss for framtidig vekst. Oppkjøpet av North American Oil Sands Corporation ble godkjent av kanadiske myndigheter i juni. I juli godkjente aksjonærene i Statoil og Hydro sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet, og integrasjonsplanleggingen går som planlagt, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Høyere produksjon
I andre kvartal lå oljeproduksjonen på 1,112 millioner fat oljeekvivalenter om dagen noe som er litt høyere enn fjorårets produksjon på 1,076 milioner fat. Analytikerne hadde ventet 1,114 millioner fat i snitt produksjon om dagen i andre kvartal.

- Økningen på 3 prosent var hovedsakelig knyttet til økt oljeproduksjon fra Internasjonal U&P som følge av oppstart av nye felt samt økt gassproduksjon fra Sleipner-, Åsgard- og Gullfaksfeltene på norsk sokkel. Økningen ble delvis motvirket av reduserte rettighetsvolumer fra In Salah-feltet på grunn av effektene av produksjonsdelingsavtaler (PSA) og av lavere produksjon på Kvitebjørn-feltet, skriver Statoil i sin resultatpresentasjon.

Den gjennomsnittlige oljeprisen lå på 68,8 dollar per fat mot 68,5 dollar i tilsvarende periode i fjor. Målt i norske kroner falt den gjennomsnittlige oljeprisen til 413 kroner fra 427 kroner grunnet en langt svakere dollar.

Drift ned fra i fjor
Driftsresultatet i andre kvartal ble på 26 milliarder kroner en nedgang fra 29,9 milliarder kroenr i andre kvartal 2006. Lavere gasspriser og oljepris samt mindre løftet olje får skylden for resultatnedgangen.

Leteutgiftene gjenspeiler letevirksomheten i perioden og økte til 2,3 milliarder kroner fra 1,9 milliarder kroner. Dette skyldes høyere aktivitet og generelt dyrere brønner.

Totalt ble ti lete- og avgrensningsbrønner boret i andre kvartal 2007 hvorav fem er på norsk sokkel og fem internasjonalt. Funn ble bekreftet i fem av brønnene. I tillegg ble det boret en leteforlengelse på norsk sokkel som resulterte i funn. Boring i ytterligere ni brønner var i gang i slutten av andre kvartal 2007.

Skatt
Skattekostnader i andre kvartal 2007 var 17,4 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 61,3 prosent. Skattekostnadene i andre kvartal 2006 var 22,3 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 69,4 prosent.

Skattesatsen ble redusert i andre kvartal 2007 hovedsakelig på grunn av endringer i skattenivået for finansposter, en relativt høyere andel av inntekter utenfor norsk sokkel, som generelt har lavere skattesatser, og økt effekt av skattereduserende friinntekt på norsk sokkel.

Gjør ingen endringer
Statoil opprettholder guidingen og ser en produksjon på mellom 1,15 og 1,2 millioner fat olje om dagen i 2007. Samtidig gjentar konsernsjef Helge Lund på dagens presentasjon at investeringsnivået opprettholdes i tråd med hva Statoil tidligere har meldt.

NA24 er tilstede på Statoils resultatpresentasjon.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere