*Nettavisen* Økonomi.

Sterkere enn ventet vekst for Norge

Til tross for bedre BNP-tall enn forventet, er sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets bekymret for den svake utviklingen i privat konsum og næringsinvesteringer. Foto: (Handelsbanken)

- BNP-tallene for norsk økonomi viser at veksten er avtakende, men også at det er et stykke igjen til resesjon og nedgang.

BNP-veksten i Fastlands-Norge ble på 0,2 prosent i 3. kvartal.

- Dette var så vidt sterkere enn vår forventning og konsensusforventningen på 0,1 prosent, skriver sjeføkonom i Handelsbanken Kari Due-Andresen i en morgenrapport onsdag.

Norges Bank har lagt til grunn en vekst på 0,25 prosent i 3. kvartal.

- Gitt at veksten i 2. kvartal ble revidert opp til 0,3 prosent, fra tidligere antatt 0,2 prosent, er utviklingen i samlet fastlands-BNP så langt i år godt i tråd med Norges Banks prognose fra september.

Veksten i fastlandsøkonomien ble i 3. kvartal trukket opp av offentlige investeringer, netto eksport og boliginvesteringer. Veksten i privat konsum har bremset betydelig opp, og trakk BNP-veksten opp med kun 0,07 prosentpoeng (p.p.) i 3. kvartal

- Et stykke igjen til resesjon

- BNP-tallene for norsk økonomi viser at veksten er avtakende, men også at det er et stykke igjen til resesjon og nedgang i aktiviteten, skriver seniorøkonom i DNB Markets Kyrre Aamdal i en rapport onsdag.

Fastlands-BNP steg med 0,2 prosent fra andre til tredje kvartal.

- Det var i tråd med anslaget til Norges Bank fra september, marginalt bedre enn konsensusanslaget og godt over vårt eget anslag, skriver Aamdal.

Tallene for de foregående kvartalene har blitt noe revidert, slik at veksten år over år i andre kvartal ble 1,2 prosent mot tidligere rapporterte 0,9 prosent. I tredje kvartal ble veksten 1,3 prosent å/å, mot Norges Banks forventing på knappe 1,2 prosent.

- Forbruksutviklingen var svak, selv om den var bedre enn vi hadde ventet, der oppgang i kjøp av tjenester mer enn kompenserte for nedgang i vareforbruket.

- Bekymret for privat konsum

Til tross for at samlet BNP-vekst i Fastlands-Norge så langt er i tråd med Norges Banks estimat, er det svært usikkert om kvartalsveksten vil holde seg oppe rundt 0,25 prosent i tiden som kommer, slik som Norges Bank har lagt til grunn.

- Særlig er vi bekymret for den svake utviklingen i privat konsum og næringsinvesteringer. Oppdateringen fra Norges Banks regionale nettverk, som kommer 4. desember, vil således gi viktig informasjon. Skulle vi få nedjusterte forventninger fra regionalt nettverk sammenliknet med hva som var ventet i august, øker dette sannsynligheten for at rentekuttet fra Norges Bank kommer allerede i desember slik vi ser det, skriver Due-Andresen.

Annonsebilag