*Nettavisen* Økonomi.

Stjernesmell for Storebrand

Finanskrisen svekker Storebrand kraftig - selskapet legger frem milliardunderskudd.

29.10.08 11:03

Storebrand fikk et konsernresultat på minus 3,8 milliarder i tredje kvartal.

NA24 - din næringslivsavis

Selskapet rammes dermed hardt av finanskrisen. Hovedgrunnen til det svake resultatet er en nedskrivning av 2,5 milliarder i goodwill på det svenske selskapet SPP. Resultatet før denne nedskrivningen oig andre amortiseringer er på 1,2 milliarder i underskudd.

Les også: Henter inn halv milliard

Svakere enn ventet
Analytikerne ventet et konsernresultat på minus 41 millioner kroner. Det viser estimater SME Direkt har innhentet for TDN Finans blant ni analytikere. Storebrand underleverer dermed betraktelig.

- Storebrands kvartalsresultat er preget av situasjonen på finansmarkedet, noe som gir meget svake finansresultater i Storebrand Livsforsikring og SPP. Kapitalsituasjonen i Storebrand er likevel tilfredsstillende, og vår konkurransekraft og markedsposisjon er god, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

Påvirket av finanskrisen
I presentasjonen av rapporten for tredje kvartal skriver Storebrand at resultatet i livvirksomheten er sterkt påvirket av finanskrisen, og at kraftige risikoreduserende tiltak er gjennomført.

Livsforsikring går i tredje kvartal med et underskudd på 1,2 milliarder kroner, og dermed forvitrer overskuddet fra tidligere i år fullstendig. Selskapets egenkapital er i 3. kvartal blitt belastet for å dekke kundenes avkastningsgaranti.

Helt ute av aksjer
I Storebrand Livsforsikring er aksjeeksponering (hensyntatt derivater) for kundeporteføljer med garantert avkastning redusert med 9,7 prosentpoeng fra utgangen av andre kvartal til 5,1 prosent ved utgangen av tredje kvartal. Tilsvarende er eksponeringen i selskapsporteføljen redusert med 6,5 prosentpoeng til 2,4 prosent.

Endringen innebærer at Storebrand Livsforsikrings porteføljer av likvide aksjer ved kvartalsslutt var solgt.

Nedskrivning i SPP
I rapporten skriver Storebrand at en betydelig andel av kjøpsprisen, utover bokført egenkapital, for SPP er knyttet til merverdien av forsikringskontrakter. Den negative utviklingen i finansmarkedene har påvirket resultatene fra SPP i 2008, og nye beregninger av merverdiene, hvor finansmarkedets nåværende volatilitet er hensyntatt, tilsier en reduksjon av bokførte verdier i Storebrands konsernregnskaper.

Immaterielle eiendeler i SPP er derfor nedskrevet med 2,5 milliarder kroner.

Imidlertid varsler Storebrand at en eventuell fremtidig reduksjon i markedsvolatilitet kan medføre en reversering av milliardnedskrivningen.

Svakere i bank og forvaltning
Også innen bank og kapitalforvaltning er resultatene klart svakere. Imidlertid går begge avdelingene med overskudd i tredje kvartal.

I rapporten skriver selskapet at Storebrand Banks likviditetssituasjon ved utgangen av 3. kvartal var tilfredsstillende, og at bankkonsernet har hentet inn ytterligere 1,25 milliarder kroner i oktober ved å utstede obligasjonslån med fortrinnsrett i det norske markedet. Kapitaldekningen var ved utgangen av kvartalet på 10,7 prosent med en kjernekapitaldekning på 8,0 prosent.

Tilfører livsforsikring milliard
For å sikre en optimal kapitalstruktur og styrke solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring har styret i Storebrand ASA vedtatt å tilføre livselskapet 1 milliard kroner gjennom en rettet emisjon i oktober.

Kapitaltilskuddet gir en økning i solvensmarginen på 12 prosentpoeng.

Forverringen av finanskrisen i oktober har påvirket forvaltnings- og finansresultatene i livvirksomheten ytterligere negativt. Frem til 24. oktober har solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring Konsern beveget seg i intervallet 130 -140 prosent. Det er en god løpende avkastning (yield) for investeringsklassene anleggsobligasjoner, eiendom, renter og pengemarked, og samlet har løpende avkastning økt samtidig som risikoen i porteføljen er redusert.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.