Mangelen er aller størst innen sykepleieryrket.

Ifølge undersøkelsen har det norske arbeidsmarkedet behov for hele 4.550 personer innen yrket, noe som er en betydelig økning fra 3.600 personer i 2017. Økningen kommer på tross av at Norsk Sykepleierforbund etterspurte handling i etterkant av fjorårets undersøkelse.

– Dette er alvorlig for pasientene, og nå må regjeringen ta grep som virkelig monner. Både nåværende og fremtidige pasienter har behov for et sykepleierløft, sa forbundsleder Eli Gunhild By i 2017.

Andre yrkesgrupper som det er et stort behov for, er tømrere og snekkere. Det samme gjelder arbeidere innen IT.

Totalt sett har mangelen på arbeidskraft økt med over 30 prosent siden i fjor. Nav oppgir at mangelen har økt i alle fylker, bortsett fra Hordaland.

Målt i antall personer er mangelen på arbeidskraft høyest i Oslo.

Der mangler bedriftene 8.500 personer. Samtidig oppgir bedrifter i Nordland, Akershus og Finnmark store rekrutteringsproblemer de siste tre månedene.

(©NTB)