Storberget nekter å svare

Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX

Justisminister Knut Storberget er taus etter flengende kritikk fra opposisjonen.

23.06.08 14:08

Opposisjonen på Stortinget kommer med ramsalt kritikk mot justisminister Knut Storberget i kjølvannet av Acta-saken.

NA24 – din næringslivsavis.

Både Høyre og Frp reagerer sterkt på at Økokrim ikke hadde ressurser til å lede etterforskningen av Acta-saken, og at det derfor er Rogaland politidistrikt som styrer etterforskningen. Økokrimsjef Einar Høgetveit har bekreftet ressursmangelen overfor NA24.

Les også: - Holder politiet for narr.

Knut Storberget har ikke villet kommentere kritikken etter gjentatte henvendelser fra NA24. Justisdepartementet henviser til Politidirektoratet for svar på kritikken.

- Feil adressat
- Politidistriktene har egne øko-team, som med bistand fra blant andre Økokrim, er i stand til å løse oppgavene tilfredsstillende. Det gjelder også i de større sakene som omhandler økonomisk kriminalitet. Økokrim skal ikke automatisk ta ansvaret i alle slike store saker, sier Stig Brusegard, rådgiver i Politidirektoratets informasjonsavdeling.

- Når det gjelder kritikken fra opposisjonen mot statsråden, er Politidirektoratet feil adressat, fortsetter Brusegard.

- Optimalt med Økokrim
Assisterende riksadvokat Knut H. Kallerud, er ikke i tvil om at det optimale hadde vært om Økokrim hadde hatt mulighet til å ta alle saker som faller innenfor økonomisk kriminalitet, men mener dette aldri vil kunne bli mulig.

- Generelt kan ikke et spesialorgan som Økokrim etterforske alle saker som faller inn under deres område. Det ville etter kort tid sprenge enhetens kapasitet, som dessuten vil variere over tid. Det viktige er at politiet sett under ett kan håndtere disse sakstypene, påpeker den assisterende riksadvokaten overfor NA24, og tilføyer:

- Økokrim har myndighet til å velge sine saker selv. Riksadvokaten kan i prinsippet bestemme at Økokrim skal behandle en sak, men vi vil i praksis være tilbakeholdne med å overprøve deres vurderinger på dette området.

Kan håndtere saken
Han medkjenner imidlertid at spesialorganet kanskje skulle tatt en sak som Acta-saken, selv om han understreker at han her kun uttaler seg på generell basis.

- Ideelt sett hadde det selvsagt vært ønskelig om Økokrim hadde større kapasitet og vi har merket oss at Økokrim har anmodet om økte ressurser, sier han til NA24.

Han tror likevel alt ligger til rette for at Rogaland politidistrikt er i stand til å håndtere en sak av denne karakter på en tilfredsstillende måte, og påpeker at de heller ikke arbeider uten bistand fra Økokrim.

- Økokrim gir ikke sjelden politidistriktene bistand i saker hvor de selv ikke er ansvarlig påtalemyndighet. Det også tilfellet i den aktuelle saken, etter det jeg forstår, sier Kallerud.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag