*Nettavisen* Økonomi.

Store krav i vente

Foto: (Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix)

Atlantic Airways kan vente seg store erstatningskrav etter flyulykken på Stord.

18.10.06 19:22

Størrelsen på kravene avhenger derimot av om flyselskapet har opptrådt uaktsomt.

Fire mennesker mistet livet da ulykkesflyet havnet utenfor rullebanen på Stord lufthamn i forrige uke. 12 personer klarte å redde seg ut av det brennende flyet.

Tirsdag konkluderte Havarikommisjonen med at flyets spoilere sviktet under landing. Dermed klarte ikke flyet å bremse tilstrekkelig, før det føk utenfor rullebanen.

Mistet forsørger
Flyselskapet Atlantic Airways må uavhengig av om de har opptrådt grovt uaktsomhet eller ikke, forberede seg på å måtte betale ut erstatning til de etterlatte etter ulykken.

- Denne type ulykker vil reguleres av spesialregler for flytrafikk, der det som utgangspunkt blir ansvar uavhengig av at man kan påvise uaktsomhet, sier professor Bjarte Askeland ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen til Nettavisen.

Det betyr at de etterlatte har krav på å få dekket de økonomiske tap som oppstår.

- Dette innebærer i utgangspunktet tapt arbeidsfortjeneste og forsørgertap for de etterlatte. Hvis en ung person mister en forsørgerperson vil det helt klart bli erstatning, på grunn av inntektstap som skulle forsørge dem til de blir voksne, sier Askeland.

Erstatningsbeløpet vil avhenge av den inntekten avdøde hadde før ulykken, samt hvor mange år det vil bli beregnet inntektstap.

Under 100.000
Kommer det derimot fram at flyselskapet har opptrådt grovt uaktsomt, så har de etterlatte også krav på oppreisning fra selskapet.

- Situasjonen er en litt annen når det gjelder oppreisning, fordi oppreisning er en erstatning for ikke økonomisk tap, men for den smerten man opplever ved å miste sine nærmeste. Her er regelen at det må ha vært grov uaktsomhet, sier Askeland til Nettavisen.

Han ønsker ikke å spekulere i om Atlantic Airways har opptrådt klandreverdig i dette tilfellet, og påpeker at det foreløpig er for tidlig å legge skyld på noen for ulykken.

Det er dette Havarikommisjonen nå jobber med å finne ut.

- Slik oppreisning kan beløpe seg til over 100.000 kroner, i alvorlige forsettlig tilfeller. For tilfeller hvor død er forvoldt ved grov uaktsomhet, er det grunn til å anta at beløpet blir vesentlig lavere, men jeg understreker at dette i øyeblikket må oppfattes som et hypotetisk tema, sier Askeland.

Han påpeker at også internasjonale luftfartskonvensjoner og EU-regler kan begrense flyselskapets ansvar.

- Dersom den samlede erstatning for en passasjer overstiger et beløp i underkant av 1 millioner kroner, sier reglene at man er avhengig av å påvise uaktsomhet på flyselskapets side. For personskader hender det at erstatningen kommer opp i slike beløp, sier Askeland.

- Samlet oppgjør
Ved store ulykker er det vanlig at den ansvarliges forsikringsselskap tar seg av erstatningsoppgjøret.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Forsikringsselskapet vil jo ønske et samlet oppgjør, og ofte så engasjerer de en felles advokat. Dette var situasjonen etter Scandinavian Star-ulykken, der de hadde et samlet oppgjør utenfor rettssalen. En slik dialogprosess er åpenbart den beste måten å gjøre det på, for å få prosessen så skånsom som mulig for de pårørende, sier Askeland.

Hvor raskt pengene kommer til de etterlatte avhenger naturlig nok av hvor raskt det blir enighet mellom partene. Ofte kommer man til enighet, men av og til blir det søksmål på deler av oppgjøret man ikke blir enige om.

- Dette er mye underlagt sunn fornuft, og partenes frihet til å inngå avtaler. For arbeidsprosessen med oppgjøret kan man bygge på praksis fra tidligere oppgjør ved store ulykker, sier professoren.

Passasjerer også
De som overlevde flyulykken har også krav på å få erstattet økonomiske tap, som for eksempel tapt arbeidsinntekt og legeutgifter.

Om de får oppreisning er derimot noe mer usikkert.

- Det betinger igjen grov uaktsomhet. Men det er tenkelig at en blir utsatt for en slik påkjenning, i første rekke i forbindelse med smerter, at man blir påført skade og smerte i en slik grad at man krever erstatning for dette, sier Askeland.

Her er det snakk om en lavere sum enn det de etterlatte kan få.

- Summen er definitivt lavere, og det er veldig skjønnsmessig. Oppreisning for smerte kan beløpe seg til mellom 20 og 30 tusen kroner, men dette avhenger av smertens kvalitet og varighet, sier han.

Når det gjelder varige plager mener professoren det er alt for tidlig å ta dette med i det første erstatningsoppgjøret, nettopp fordi man ikke nå vet om skaden virkelig blir varig.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.