Se Støres angrep på Siv Jensen i videoen over.

Nettavisen har i en rekke artikler belyst hvordan de nye skatteregler for frynsegoder på jobb har skapt forvirring og forargelse blant kinoansatte, bartendere og sykehusansatte. Endringene rammer også transportbransjen og norske kulturfestivaler.

Fra og med 2019 er nemlig arbeidsgivere pliktig å innrapportere lønn og ytelser som anses som skattepliktig. Det kan være fribilletter som festivaler gir til frivillige som lønn for strevet, eller det kan være gratis konsultasjoner for ansatte på sykehuset.

Tidligere i dag uttalte både Abid Raja (V) og leder av finanskomiteen Henrik Asheim (H) at skatteendringene rammet urimelig og skapte frustrasjon og byråkratisering. Asheim ba Finansdepartementet gå gjennom endringene på nytt.

I Stortingets spørretime onsdag, gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre knallhardt ut mot regjeringens skattepolitikk.

- Kan Frps leder og finansminister begrunne rimeligheten i denne prioriteringen? Og kan hun rydde opp i en uklarhet som ikke ble mindre kaotisk da vi hørte lederen av finanskomiteen si på radioen i dag at dette (skatteendringen journ.anm) ble helt feil? Er politikken feil? Skal kaoset løses eller skal det fortsette, spurte Støre.

Jensen: - Villig til å se på utilsiktede virkninger

Finansministeren ble presset på skatteendringene under spørretimen av Jonas Gahr Støre (Ap), Ingrid Heggø (Ap) og Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum. Sistnevnte viste til at skatteendringene går hardt utover bussjåførene, som risikerer betydelig skatt på fordelene de får som gratispassasjerer utenom jobbtid.

- Er finansministeren enig i at det er byråkratisk og smålig å skattelegge vanlige arbeidsfolk slik regjeringen gjør nå, spurte Vedum.

Finansminister Siv Jensen (Frp) svarte flere ganger at hun var mer enn villig til å se på de utilsiktede virkningene av innskjerpingen av reglene som trådte i kraft fra nyttår. Hun påpekte imidlertid at skatteplikten slett ikke er ny, men at ansvaret for innrapporteringen er flyttet fra arbeidstaker til arbeidsgiver.

- Hvis man ikke innrapporterer dette som skatt, går man glipp av rettigheter i folketrygden, og man kan potensielt få lavere pensjon, færre rettigheter ved sykdom og færre rettigheter som arbeidsledig. Det trodde jeg faktisk at Arbeiderpartiet ville være enig i, for at vi skal trygge arbeidstakerne sine rettigheter i dette landet, sa Jensen i Stortinget.

Finansministeren argumenterte at forholdene rundt naturalytelser ikke hadde blitt innskjerpet - tvert imot mente hun at regjeringen hadde gjort regelverket romsligere. Tidligere var beløpsgrensen for personalrabatt på 5.000 med maksimalt 50 prosent rabatt. Nå er den 7.000 med tilsvarende rabatt. Grensen for oppgaveplikt og skatteplikt for dem som jobber for frivillige organisasjoner har økt fra 6.000 til 10.000 kroner, påpekte Jensen.

- Alt i alt har denne regjeringen gitt lettelser og større romslighet i regelverket for naturalytelser, og vi har plassert ansvaret for å rapportere det inn til arbeidsgiverne, understreket finansminister Jensen.

Trettebergstuen: - Regjeringen må rydde opp

Anette Trettebergstuen (Ap) representerer Hedmark og er nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hun mener frivilligheten lider urimelig som en konsekvens av at skattereglene har blitt tydeliggjort.

- Asheim og Raja går først ut og sier at det må ryddes opp i skatteendringene, men så følger Jensen opp med at hun ikke kommer til å ordne opp. Det er jo fullstendig kaos, og det er vanskelig å skjønne at de i det hele tatt snakker sammen. Regjeringen må rydde opp, for nå er det stor usikkerhet i blant annet Festival-Norge, sier Trettebergstuen.

Festivaler er nå pliktige til å innrapportere frivillige som mottar skattepliktige festivalpass som lønn. Hvert år jobber rundt 20.000 frivillige gratis mot å få billetter til festivalen der de jobber.

- Har du forslag til hvordan regelverket kan være tydelig uten at det går på bekostning av frivillige?

- Her må man bare sørge for å få skjermet de frivillige slik at frivillige og festivaler ikke må skatte av frivillig-t-skjorter eller frivilligpass. Hvordan de skal løse problemet må de klare å finne ut av i finansdepartementet, sier Trettebergstuen.