Regjeringen åpner i sin plattform for å bygge nytt regjeringskvartal til 15 milliarder kroner og erstatte den forliste fregatten KNM Helge Ingstad til 4 milliarder – uten å føre utgiftene på det vanlige budsjettet.

– Alle skjønner at dette er forbruk, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Alle skjønner at dette er brudd på handlingsregelen, la han til, og stilte følgende spørsmål:

– Hvorfor er ikke lenger Erna Solberg en garantist for denne handlingsregelen?

Solberg fremholdt at regjeringen har holdt seg innenfor handlingsregelen i alle sine budsjetter siden den overtok makten i 2013.

– Regjeringen er en garantist for handlingsregelen, slo Solberg fast.

– Vi har fra regjeringens side ført en ansvarlig økonomisk politikk fra vi kom inn i regjeringslokalene. Vi har redusert handlingsregelen og strammet inn på regelverket, sa hun.

– Tukle med prinsipper

Forslaget i regjeringsplattformen innebærer at tunge investeringer blir finansiert med oljepenger som ikke tas fra den summen som hvert år settes av på statsbudsjettet i tråd med handlingsregelen for oljepengebruk.

Solberg understreket onsdag at Finansdepartementet skal vurdere og utrede dette spørsmålet. Dette er en del av arbeidet med å gjennomgå prinsippet om at staten forsikrer seg selv som selvassurandør, slo hun fast.

Støre fremholdt imidlertid at uforutsette utgifter må betales og prioriteres uten å «tukle med viktige prinsipper».

– Jeg har ikke sett én ledende økonom som mener dette er en god idé. Kan statsministeren nevne noen fagmiljøer som mener dette er en ansvarlig måte å forsikre Norge på? spurte han.

– Jeg mener det er grunn til å gå gjennom dette og se på om vi skal tenke annerledes, svarte Solberg, som også sa at Ap i intervjuer har fremstått som «litt åpne for å gjøre akkurat det samme».

– Overhodet ikke. Vi er mot å endre handlingsregelens prinsipper. Vi skal lese utredningen, men dette er vi veldig skeptisk til, sa Støre om forslaget i regjeringsplattformen.

Hard medfart

Der heter det at «regjeringen vil utrede og vurdere om gjenanskaffelser hvor staten er selvassurandør bør kunne føres som en 90-post i statsbudsjettet.»

En rekke ledende økonomer og kommentatorer har sablet ned forslaget som Solberg i et intervju med NTB denne uken understreket kom fra henne, ikke fra regjeringspartner Fremskrittspartiet.

Forslaget har blitt beskrevet som i strid med budsjettreglene, et sleipt bokføringstriks og en måte å unnlate å prioritere innenfor det ordinære budsjettets rammer på.

Støre gjentok onsdag at denne regjeringen har økt oljepengebruken med over 100 milliarder allerede, mens Solberg repliserte at regjeringen har brukt pengene fornuftig på tiltak som har sørget for vekst i økonomien.

Handlingsregelen styrer hvor stor del av oljefondet som årlig kan brukes over statsbudsjettet. Den er i dag satt til 3 prosent av fondets verdi.

Selv om Solberg har strammet inn bruken av oljepenger fra 4 til 3 prosent, har oljepengebruken økt kraftig siden de borgerlige tok over i 2013. Årsaken er fondets voldsomme vekst.

(©NTB)