De svake markedene påvirket forvaltningskapitalen i Storebrand negativt i årets tre siste måneder med 707 millioner kroner.

Men Storebrand satt likevel igjen i 2018 med et konsernresultat på 3,16 milliarder kroner, hvorav 563 millioner i fjerde kvartal. Driftsresultatet for fjoråret utgjorde 2,52 milliarder.

Hvis vi ser på hva analytikerne ventet, spådde de i snitt et driftsresultat på 2,65 milliarder kroner for 2018 og et resultat før skatt på 2,92 milliarder. Det endte opp på 2,8 milliarder.

Skattegevinst

Store børsnoterte selskaper har nesten alltid engangsposter som påvirker resultatet. For Storebrand var det i fjerde kvartal i fjor endringer for utsatt skatt tilknyttet eiendom. Det førte til en regnskapsmessig skatteinntekt på om lag 1,6 milliarder kroner og har altså ingenting med ordinær drift å gjøre.

Etter tredje kvartal i fjor var konsernresultatet på nesten 2,6 milliarder kroner.

- Storebrand la bak seg et solid 2018 med god underliggende vekst og sterk kostnadskontroll. Resultatet for fjerde kvartal er påvirket negativt av de svake finansmarkedene og engangseffekter. Det er gledelig å se at Storebrand gjennom året befester posisjonen som markedsleder på pensjonssparing, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand i en melding.

Og konsernet er raus med utbyttet. Et utbytte på 3 kroner per aksje tilsvarer hele 68 prosent av overskuddet og gir 1,4 milliarder kroner til aksjonærene. Målet er en utbytteandel på minimum 50 prosent etter skatt.

Markedsleder

Storebrand er markedsleder i Norge innenfor området innskuddspensjon, med en markedsandel på i overkant av 30 prosent. Selskapet har også en ikke ubetydelig utlånsvirksomhet, med utlån på nærmere 60 milliarder kroner. Av dette har livselskapet lånt ut halvparten. Livselskap investerer også i lån fremfor direkte i eiendom eller aksjer, fordi egenkapitalkravet er lavere.

Den største aksjonæren i Storebrand i dag er Folketrygdfondet med 11,0 prosent. Markedsverdien av det børsnoterte konsernet var 12. februar 29,9 milliarder kroner.

Aksjekursen var ved børsslutt tirsdag opp 3,9 prosent hittil i år, men ned 1,5 prosent det seneste året. Til sammenlikning har Hovedindeksen ved Oslo Børs steget med 6 prosent i 2019, og den er opp 7,6 prosent fra ett år siden.

Lyktes og mislyktes

Storebrand har for øvrig historikk helt tilbake til 1767 og har de seneste 30 årene vært involvert i en rekke fusjoner og oppkjøp, men ikke alt har lykkes:

1990: Fusjonerer med UNI Forsikring
1996: Etablerer Storebrand Bank
1997: Mislykkes i sammenslåing med daværende Kreditkassen (nå Nordea Norge)
1999: Storebrand, svenske Skandia og finske Pohjola samler skadevirksomheten i If
2006: Storebrand går igjen inn i skadeforsikring
2007: Kjøper det svenske pensjons- og livselskapet SPP for 15 milliarder kroner
2009: Mislykkede fusjonsforhandlinger med Gjensidige
2017: Kjøper fondsforvalteren Skagen Fondene for 1,6 milliarder kroner